Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Urząd Gminy Prażmów informuje:

 • Interesanci są wpuszczani do Urzędu pojedynczo;

 • Bezpośrednia obsługa mieszkańców odbywa się nadal przy zachowaniu odpowiednich rygorów sanitarnych ustanowionych w związku z trwającym stanem epidemii;

 • Na swoją kolej prosimy oczekiwać na zewnątrz, zachowując dystans od innych osób oraz zakrywając usta i nos;

 • Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.;

 • Przy załatwianiu spraw w Urzędzie należy przestrzegać ogólnie obowiązujących ograniczeń i stosować zabezpieczenia ustanowione dla obywateli, w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

 • obowiązuje nakaz zasłaniania twarzy i ust;

 • dezynfekcja rąk płynem do dezynfekcji;

 • zachowanie dystansu od innych osób;

 • może być również dokonany pomiar temperatury.

Pisma do Urzędu należy przesłać w formie elektronicznej (ePUAP), pocztą tradycyjną lub wrzucić do skrzynki wystawionej przed Urzędem.

Najbardziej bezpieczną formą składania pism do Urzędu jest forma elektroniczna: na adres e-mail: kancelaria@prazmow.pl lub na skrzynkę ePUAP: /2pg7wh2x8k/skrytka

 

Rekomendujemy wcześniejsze umówienie terminu wizyty telefonicznie lub e-mailem: kancelaria@prazmow.pl

 • sprawy USC, ewidencja ludności tel: 22 727 05 22 wewn. 20, 21;

 • sprawy zagospodarowania przestrzennego tel. 22 727 01 77, 22 727 01 81 wewn. 26 i 28;

 • sprawy podatków lokalnych: tel. 22 727 01 77, 22 727 01 81 wewn. 15, 16 (wymiar podatków, decyzje), wewn. 17, 18 – płatności, wewn. 19 – kierownik Referatu;

 • sprawy odpadów komunalnych tel. 22 727 01 77, 22 727 01 81 wewn. 46, 47.

 

 

Artykuły

Informacja o pozyskanych przez Gminę Prażmów środkach z funduszy zewnętrznych w 2020 i 2021 r.

25 lutego 2021

Gmina Prażmów na bieżąco i cały czas ubiega się o środki z funduszy zewnętrznych. W roku 2020 po złożeniu wniosków otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 2.462.251,31 zł

Czytaj więcej o: Informacja o pozyskanych przez Gminę Prażmów środkach z funduszy zewnętrznych w 2020 i 2021 r.

Obowiązek segregacji odpadów komunalnych i zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

25 lutego 2021

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1439, 2320, 2361 ), od dnia 1 stycznia 2021 r. każdy mieszkaniec Gminy Prażmów ma obowiązek segregacji odpadów komunalnych na poszczególne frakcje :

papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, bioodpady i odpady zmieszane.

Od 1 marca 2021 r. zmianie ulegają stawki za gospodarowanie odpadami  komunalnymi. Stawki są zależne od częstotliwości odbioru odpadów komunalnych.  Podczas sesji Rady Gminy Prażmów, która odbyła się 29 stycznia 2021 r . uchwalono nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych.

Czytaj więcej o: Obowiązek segregacji odpadów komunalnych i zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Historia chemikaliów w Nowym Prażmowie.

24 lutego 2021

SMOG II i III poziom dla pyłu zawiesznego PM10 woj. mazowieckie w dniu 23_02_2021

23 lutego 2021
Powiększ zdjęcie

Wyjaśnienia

23 lutego 2021

W związku ze zbyt późnym poinformowaniem mieszkańców odnośnie wyłożenia do publicznego wglądu projektów mpzp dla części wsi Prażmów (Prażmów IV-etap I), części wsi Jaroszowa Wola i Uwieliny oraz części wsi Jaroszowa Wola w rejonie ulicy Głównej oraz dla wskazanych działek we wsi Kędzierówka i Bronisławów, Urząd Gminy Prażmów informuje o przedłużonym terminie wyłożenia tych projektów.

 

Czytaj więcej o: Wyjaśnienia

Zakończyliśmy realizację projektu pod nazwą „ Stworzenie miejsca aktywizacji i integracji dla mieszkańców sołectwa Łoś” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Kwota dofinansowania 33.246,00 zł.

23 lutego 2021

Już niebawem Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021!

22 lutego 2021

Informacja o indywidualnych numerach kont bankowych dla podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

17 lutego 2021

Wójt Gminy Prażmów zawiadamia, że w celu usprawnienia ewidencji dokonywanych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, dla każdego Podatnika został utworzony w Banku Spółdzielczym w Tarczynie Filia w Prażmowie, indywidualny numer konta bankowego służący do dokonywania wpłat z wyżej wymienionych tytułów.

 

Czytaj więcej o: Informacja o indywidualnych numerach kont bankowych dla podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 22

11 lutego 2021
Powiększ zdjęcie

Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -18°C miejscami na północy do -14°C na południu. Wiatr o średniej prędkości od 15 km/h do 25 km/h od godz. 20:00 dnia 11.02.2021 do godz. 09:00 dnia 12.02.2021

Czytaj więcej o: Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 22

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

10 lutego 2021
Powiększ zdjęcie