Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

ROZKŁAD JAZDY Linia Nr 1 Prażmów-Dobrzenica-Prażmów

31 maja 2020

ROZKŁAD JAZDY Linia Nr 1 Prażmów-Dobrzenica-Prażmów

 

Przystanek: Urząd Gminy kier. Dobrzenica

 

obowiązuje od: 01 czerwca 2020 r.

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

04;25

4;25

4;25

4;25

4;25

5;30

5;30

5;30

5;30

5;30

6;10

6;10

6;10

6;10

6;10

7;20

7;20

7;20

7;20

7;20

12;43

12;43

12;43

12;43

12;43

13;05

13;05

13;05

13;05

13;05

14;05

14;05

14;05

14;05

14;05

15;05

15;05

15;05

15;05

15;05

16;05

16;05

16;05

16;05

16;05

17;05

17;05

17;05

17;05

17;05

 

 • w święta i dni ustawowo wolne od pracy nie obowiązuje

 

Urząd Gminy ---> Prażmów /Ryxa/ 01 ---> Błonie /Słowicza/ ---> Błonie /Zawilcowa/ ---> Kolonia Gościeńczyce /Zawilcowa/ ---> Dobrzenica /Mazowiecka/ ---> Prażmów /Ryxa/ 02 ---> Urząd Gminy

Czytaj więcej o: ROZKŁAD JAZDY Linia Nr 1 Prażmów-Dobrzenica-Prażmów

Informacja dla mieszkańców

27 maja 2020

 

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców, podaje do publicznej wiadomości informacje o moim stanowisku wobec dyskusji jaka powstała w mediach społecznościach, odnośnie budowy chodników przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Łoś.

Wójt Gminy Prażmów

Jan Adam Dąbek

Czytaj więcej o: Informacja dla mieszkańców

W Urzędzie Gminy wraca bezpośrednia obsługa mieszkańców

25 maja 2020

Urząd Gminy Prażmów informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. 
od poniedziałku 25 maja br. przywraca możliwość bezpośredniej obsługi mieszkańców, przy zachowaniu odpowiednich rygorów sanitarnych

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.

W związku z powyższym interesanci będą wpuszczani do Urzędu pojedynczo.

 

Czytaj więcej o: W Urzędzie Gminy wraca bezpośrednia obsługa mieszkańców

KRUS przypomina - wypadek zgłaszaj natychmiast

25 maja 2020
Powiększ zdjęcie logo%20krus

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie informuje, że zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia wypadkowego jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o prawo do jednorazowego odszkodowania. Zgłoszenie wypadku powoduje bowiem wszczęcie postępowania powypadkowego, na które składa się ustalenie rzeczywistych przyczyn, okoliczności zdarzenia, uznanie bądź nieuznanie go za wypadek i - przy spełnieniu wszystkich wymaganych prawem warunków - wypłata świadczenia. W praktyce rolnicy bardzo często zgłaszają zdarzenia wypadkowe z dość znacznym opóźnieniem.

 

Czytaj więcej o: KRUS przypomina - wypadek zgłaszaj natychmiast

Zużyte środki ochrony osobistej- ważne wytyczne

25 maja 2020

  W związku z szerzącym się w ostatnim czasie, problemem zanieczyszczenia przestrzeni miejskich, sołeckich, leśnych, przydrożnych poboczy itp. przez zużyte środki ochrony osobistej, stosowane przez obywateli w czasie pandemii, władze samorządowe Gminy, realizują Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywołaną przez niego chorobę COVID-19. W tym miejscu chciałbym poinformować Szanownych Mieszkańców Gminy, że w/w Wytyczne obejmują następujące szczegółowe dane dotyczące:

-  wytyczne dla gmin o adresach osób przebywających w izolacji i kwarantannie;

-  wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną, dla osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa;

-  wytyczne dla osób przebywających w izolacji;

-  wytyczne dla podmiotów zajmujących się odbiorem i gospodarowaniem odpadami.

  Proszę o korzystanie z rozwiniętych danych do wytycznych: e:mail piaseczno@psse.waw.pl
    Pragnę również przypomnieć Szanownym Mieszkańcom Gminy że Wojewoda Mazowiecki (pismo WPS.9421.24.2020 z 07 kwietnia 2020r.) polecił prowadzenie regularnych badań temperatury ciała wśród personeli DPS, Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, schroniskach dla bezdomnych, noclegowniach, w momencie wejść na ich teren. Nadmieniam że w Urzędzie Gminy również istnieje możliwość sprawdzenia temperatury ciała. Bardzo proszę Szanownych Mieszkańców o śledzenie informacji zamieszczanych na bieżąco z powyższej tematyki na stronie internetowej Urzędu Gminy Prażmów.

                                                                                                          Z poważaniem

                                                                                                    WÓJT  GMINY

Czytaj więcej o: Zużyte środki ochrony osobistej- ważne wytyczne

Pomóż wsi Ławki zdobyć PLAC ZABAW!

25 maja 2020

NIVEA po raz kolejny zaprasza do wspólnego budowania wyjątkowych placów zabaw, dzięki którym dzieci mogą w kreatywny sposób rozwijać swoje niepowtarzalne talenty!
W akcji bierze udział wieś Ławki.  Pomóżmy mieszkańcom wygrać wspaniały plac zabaw. Wystarczy otworzyć link poniżej i zagłosować na Ławki. Głosy zbierane są do 24czerwca.
https://podworko.nivea.pl/2020/lokalizacja/204-lawki

Czytaj więcej o: Pomóż wsi Ławki zdobyć PLAC ZABAW!

Uwaga na burze!

25 maja 2020

W środę XX Sesja Rady Gminy

25 maja 2020
Powiększ zdjęcie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713) zwołuję XX Sesję Rady Gminy Prażmów na dzień 27 maja 2020 r. (środa)  godz. 12.00.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
 6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały  Nr XVIII.167.2020 Rady Gminy Prażmów z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 683 w gminie Prażmów.
 7. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsiach Kędzierówka i Bronisławów.
 8. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  1. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsi Ustanów.
 9. Uchwała w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Prażmów za 2019 r.
 10. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prażmów w 2020 roku”.
 11. Sprawy różne.  
 12. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady

Danuta Błaszczyk

Czytaj więcej o: W środę XX Sesja Rady Gminy

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 31

22 maja 2020


Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie
Zjawisko/stopień zagrożenia Przymrozki/ 1
Obszar województwo mazowieckie powiat piaseczyński
Ważność od godz. 23:00 dnia 22.05.2020 do godz. 07:00 dnia 23.05.2020
Przebieg Prognozuje się lokalnie spadek temperatury do 2°C, a przy gruncie do -2°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi Brak.

Czytaj więcej o: Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 31

e-usługa umożliwiająca wnioskowanie online o odpis aktu stanu cywilnego

22 maja 2020

e-usługa umożliwiająca wnioskowanie online o odpis aktu stanu cywilnego. Do tej pory skorzystało z niej ponad 110 tysięcy osób w Polsce. Od 21 kwietnia 2020 r. dostępna jest jej rozszerzona wersja. Dzięki niej odpis aktu stanu cywilnego można uzyskać od ręki – w wersji elektronicznej. Dokument jest generowany bezpośrednio z Systemu Rejestrów Państwowych (SRP), a następnie automatycznie przesyłany na skrzynkę wnioskodawcy Mój Gov.

Czytaj więcej o: e-usługa umożliwiająca wnioskowanie online o odpis aktu stanu cywilnego