Trzecia dotacja na azbest

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 września 2015

Gmina Prażmów już trzeci raz z rzędu pozyskała środki finansowe wspomagające prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia został osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na transporcie i utylizacji materiałów zawierających azbest w ilości 94,00 Mg. Głównym celem przedmiotowego zadania jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy oraz ich bezpieczne składowanie i prawidłowe unieszkodliwianie zgodnie z przepisami prawa. Sukcesywna likwidacja odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest oraz unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie go na przeznaczonym do tego celu składowisku, zmniejszy emisje włókien azbestu do środowiska. Zostaną wyeliminowane negatywne skutki zdrowotne u mieszkańców poszczególnych budynków z których zostaną usunięte wyroby zawierające azbest.

„Odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Prażmów dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 23 902,00,00 zł.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-09-02
Data publikacji:2015-09-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2005