Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Gminy Prażmów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 stycznia 2016

Od stycznia mieszkańcy Powiatu Piaseczyńskiego będą mogli korzystać z 7 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Porady będą udzielane we wszystkich gminach należących do Powiatu.

Nieodpłatną pomoc prawną otrzyma osoba fizyczna, która:

- w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających zwrócenie się o jej udzielenie, ma przyznane świadczenie z pomocy społecznej, - posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, - jest kombatantem lub ofiarą represji wojennych i powojennych, - jest weteranem lub weteranem poszkodowanym, - nie ukończyła 26 roku życia, - ukończyła 65 lat, - jest w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

- prawa pracy,
- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawa cywilnego,
- prawa karnego,
- prawa administracyjnego,
- prawa ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe
- prawa rodzinnego,
- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie obejmować spraw podatkowych, spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (oprócz samego przygotowania do rozpoczęcia takiej działalności).

Porad będą udzielać adwokaci i radcowie prawni na podstawie umów zawartych z Powiatem Piaseczyńskim, a także adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi, prawnicy z co najmniej 3-letnim doświadczeniem działający w ramach organizacji pozarządowych z którymi Powiat Piaseczyński zawarł umowy na udzielanie nieodpłatnych porad prawnych.

PUNKTY ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W GMINIE PRAŻMÓW

Oznaczenie Punktu

Lokalizacja

Godziny pracy

Punkt nr 4

punkt prowadzi Fundacja Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym "Domus et Labor"

z siedzibą w Piasecznie (05-500) , ul.E.Orzeszkowej 39.

KRS 0000211326

 

w punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata, radcę prawnego, osobę wymienioną w art.11 ust. 3 ustawy.

 

Urząd Gminy Prażmów

ul. P.Czołchańskiego 1

05-505 Prażmów

 

Poniedziałek –Piątek

Godziny 12.00-16.00

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-05
Data publikacji:2016-01-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4676