APEL DO MIESZKAŃCÓW O PRAWIDŁOWE SEGREGOWANIE ODPADÓW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 sierpnia 2020

 

Szanowni Państwo,

analiza comiesięcznych sprawozdań składanych przez firmę odbierającą odpady komunalne z terenu Gminy Prażmów wykazała wysoki poziom wytwarzanych odpadów zmieszanych w stosunku do odpadów segregowanych. Tak utrzymująca się tendencja może skutkować nieosiągnięciem wymaganego poziomu recyklingu, a w dalszej kolejności nałożeniem na Gminę kar pieniężnych. Sytuacja taka może spowodować podwyższenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Nieprzestrzeganie przez mieszkańców Gminy zasad segregacji czyli wrzucanie do pojemników na odpady zmieszane np. papieru, plastiku, szkła, metalu  zwiększa  ilość odpadów zmieszanych oraz zwiększa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnym. 

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie obowiązków segregacji odpadów wynikających ze złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypominamy o zasadach segregacji odpadów w Gminie Prażmów:

 

 

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

TWORZYWA SZTUCZNE
I METALE

Zgniecione puszki aluminiowe po napojach, plastikowe butelki, pokrywki ze słoików, kapsle oraz metalowe i plastikowe nakrętki, zgniecione plastikowe opakowania po kosmetykach, plastikowe worki, torebki, reklamówki, plastikowe opakowania po owocach, opakowania wielomateriałowe po płynnej żywności np. kartony po mleku, sokach itp. tzw. tetrapaki, styropian opakowaniowy, folię opakowaniową.

Opakowań po aerozolach, baterii oraz puszek po farbach, opakowań po lekach, butelek i opakowań po olejach przemysłowych, styropianu budowlanego i innych tworzyw piankowych, sprzętu AGD, plastikowych szyb z pleksy, elementów pojazdów takich jak deski rozdzielcze, zderzaki, lusterka.

PAPIER I TEKTURA

Gazety, katalogi, zeszyty, tekturę, torby papierowe, papier biurowy i szkolny, książki, ulotki, czasopisma, koperty, papier pakowy. Papier musi być suchy i czysty

Zabrudzonego i tłustego papieru, papieru z folią, papieru termicznego i faksowego, paragonów, kartonów po mleku, sokach, piel

SZKŁO

Bezbarwne i kolorowe butelki szklane, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilki surowców)

Ceramiki, fajansu, porcelany, kryształów, szkła stołowego, szkła żaroodpornego, szkła okularowego, szkła okiennego i zbrojonego, szyb samochodowych, luster, żarówek, zniczy z woskiem, termometrów i strzykawek, ekranów telewizyjnych i lamp. Nie wrzucamy potłuczonego szkła

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI ODBIERANE W OKRESIE OD KWIETNIA DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA

Trawę, liście, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych, fusy po herbacie i kawie, skorupki jajek, łupiny orzechów, resztki warzyw i owoców, obierki, trociny

Popiołu, resztek jedzenia pochodzenia zwierzęcego np. kości, surowego mięsa, żwirku z odchodami, zanieczyszczonych trocin po zwierzętach, papierosów, pampersów, odpadów higienicznych, kamieni, ziemi

ODPADY WIELKOGABARYTOWE ORAZ ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Meble takie jak: fotele, stoły, biurka, krzesła, komody, tapczany, wykładziny, dywany, komputery, biurka, lodówki, zmywarki, mikrofalówki, sprzęt RTV i AGD

Opon od samochodów osobowych, szyb samochodowych, papy, gruzu budowlanego, styropianu, puszek, makulatury

ODPADY ZMIESZANE

ODPADY KTÓRYCH NIE UDA SIĘ WYSEGREGOWAĆ: torebki po herbacie, papierosy, odpady higieniczne, zabrudzony tłusty papier, butelki po olejach spożywczych, potłuczone szkło np. słoiki, resztki jedzenia pochodzenia zwierzęcego,odchody zwierzęce, resztki wędlin, mięs i kości, zużyte ręczniki papierowe, paragony, w okresie od listopada do końca marca odpady bio, popiół w okresie od listopada do końca marca

Puszek, makulatury, gruzu budowlanego, papy, styropianu budowlanego, odpadów samochodowych, żarówek, baterii, przeterminowanych leków,odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, puszek aluminiowych, butelek z tworzyw sztucznych

PSZOK

Odpady posegregowane: papier, kartony, tworzywa sztuczne, metale, szkło, tekstylia, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji w okresie od kwietnia do końca października, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony od samochodów osobowych, gruz poremontowy, popiół w okresie od listopada do końca marca, styropian budowlany, zużyte baterie, przeterminowane leki, farby, tusze, kleje, żywice

Części samochodowych, opon od samochodów dostawczych i ciężarowych, zmieszanych odpadów komunalnych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-08-17
Data publikacji:2020-08-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Admin
Liczba odwiedzin:3538