„Wiem co potrafię” - projekt edukacyjny w Gminie Prażmów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 września 2016

W dniu 19.08.2016 Gmina Prażmów podpisała z Województwem Mazowieckim Umowę Nr RPMA.10.01.01-14-3650/15-00 na przeprowadzenie projektu edukacyjnego dla Gminy Prażmów pod nazwą „Wiem co potrafię”.

 

 

 

„WIEM CO POTRAFIĘ”

Projekt realizowany przez Gminę Prażmów

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego,

Oś Priorytetowa X „Edukacja dla Rozwoju Regionu”,

Działanie 10.1 „Edukacja ogólna i przedszkolna”,

Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja Ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”

 

Projekt realizowany będzie od 01.09.2016r. do 30.06.2017r. Obejmuje wsparciem 325 uczniów uczęszczających do: Szkoły Podstawowej w Prażmowie, Publicznego Gimnazjum w Prażmowie, Szkoły Podstawowej w Uwielinach, Publicznego Gimnazjum w Uwielinach.

W ramach projektu realizowane będą zajęcia rozwijające, wyrównujące, z zakresu doradztwa zawodowego oraz zajęcia kształtujące postawy kluczowe dla rynku pracy.

Wsparciem objętych zostanie 79 nauczycieli, którzy zostaną przeszkoleni w zakresie: posługiwania się technikami komputerowymi w dydaktyce, wykorzystania metod eksperymentu w edukacji w celu podnoszenia jakości nauczania przedmiotów ścisłych oraz przygotowania do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwoju wśród uczniów umiejętności i postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy.

Szkoły zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory multimedialne, laptopy, wizualizery oraz inny sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych i efektywnych zajęć. W Gimnazjum w Prażmowie i Uwielinach zostaną utworzone Międzyszkolne Laboratoria Przyrodnicze.

Kwota pozyskanego dofinansowania: 524 469,33 zł

 

Biuro Projektu:

Urząd Gminy w Prażmowie
P. Czołchańskiego 1 pok. 117 tel. (22) 727 01 77 w 29
05-505 Prażmów

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-09-09
Data publikacji:2016-09-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5004