Nabór wniosków na wymianę pieców i palenisk węglowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 stycznia 2017

Wójt Gminy Prażmów ogłasza w terminie od 18 stycznia do 3 lutego 2017 r. otwarty nabór wniosków dla osób zainteresowanych modernizacją indywidualnych źródeł ciepła w 2017 roku.

Gmina zamierza aplikować o dofinansowanie w ramach konkursu na realizację programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Nabór wniosków w WFOŚiGW trwa od 9 stycznia 2017 r. do wyczerpania alokacji.

Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą (kotły na biomasę nie mogą posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego tradycyjne   palenie   jak   w   kotle   zasypowym), zastąpienie kotłów gazowych, olejowych lub opalanych biomasą źródłem ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu kotłów na węgiel lub ekogroszek).

Dotacja wynosi do 75 % kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5 000,00 zł dla mieszkańca. Pozostałe koszty realizacji przedsięwzięcia stanowić będzie wkład własny dla wnioskodawcy.

Kosztem kwalifikowanym zadania jest:

 • koszt kotła (z elementami dodatkowymi tj. zasobnikiem c.w.u., podajnikiem),
 • koszt czujnika tlenku węgla (czadu). 

Koszty niekwalifikowane - koszty, których poniesienie związane jest z realizacją zadania i których finansowanie nie jest możliwe ze środków Funduszu:

 • koszty przygotowania dokumentacji technicznej stanowiącej element realizacji inwestycji; 
 • demontaż starej instalacji źródła ciepła; 
 • zakup i montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni oraz zbiornikami na paliwo; 
 • wkład kominowy; 
 • roboty instalacyjne wewnątrz obiektów – modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.; 
 • koszt przyłącza do sieci; 
 • rozruch technologiczny instalacji i urządzeń; 
 • koszt nadzoru nad realizacją inwestycji.

UWAGA

O uczestnictwo w realizacji projektu mogą ubiegać się jedynie osoby fizyczne mieszkające na terenie Gminy Prażmów, posiadające prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie Gminy Prażmów, na której planowana jest modernizacja.

Program nie obejmuje modernizacji źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo, np. w domkach letniskowych. Nie obejmuje zadań polegających na montażu kominków oraz zabudowy gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza.

Projekt będzie realizowany jedynie w przypadku pozyskania przez Gminę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

O udziale w projekcie przygotowywanym przez Gminę Prażmów decyduje kolejność prawidłowo wypełnionych Wniosków.

Informacje dotyczące Programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” Nr 2017-OA-8  dostępne są pod adresem http://www.wfosigw.pl/content/oa-8-poprawa-jako%C5%9Bci-powietrza-na-terenie-wojew%C3%B3dztwa-mazowieckiego-ograniczenie-emisji.

Wszelkie informacje dotyczące dofinansowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Prażmów - Stanowisko ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, tel. 22 727 01 77 w. 29.

Druk Wniosku dostępny jest:

 • w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Prażmów (www.prazmow.pl) - do pobrania poniżej
 • w formie papierowej w Kancelarii Urzędu Gminy Prażmów.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.02.2017 r. w Urzędzie Gminy Prażmów w Kancelarii, ul. P. Czołchańskiego 1, 05- 505 Prażmów.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-01-17
Data publikacji:2017-01-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3862