Informacja na temat dotacji na przeprowadzenie prac renowacyjnych w zabytkach nieruchomych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 stycznia 2017
 1. Dotacje ze środków finansowych budżetu państwa:
 • Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków    (www.mwkz.pl)

Termin składania wniosków:
- do dnia 28 lutego na dofinansowanie prac, które mają być wykonane w roku złożenia wniosku lub następnym,
- do dnia 30 czerwca na prace przeprowadzone w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku (refundacja)

 • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (www.mkidn.gov.pl)

Termin składania wniosków:

- do dnia 31 marca na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku (refundacja)
- do dnia 31 października na dofinansowanie prac, które mają być przeprowadzone w roku następnym,
- do dnia 31 marca na dofinansowanie prac, które mają być przeprowadzone w roku udzielenia dotacji.

Dotacja może być udzielona na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane planowane do przeprowadzenia na wniosek właściciela, posiadacza zabytku wpisanego do rejestru zabytków bądź osoby posiadającej taki zabytek w trwałym zarządzie.

Dofinansowaniu podlegają jedynie nakłady konieczne, poniesione na przeprowadzenie wspomnianych prac.

W przypadku refundacji wniosek może być złożony w roku następującym po roku, w trakcie którego zakończono wszystkie prace i roboty, wymienione w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Okres ich wykonania nie może przekroczyć 3 lat. Prace, na które udzielono dotacji mogą być ponownie dofinansowane (po ponownym przeprowadzeniu) po upływie 10 lat od roku udzielenia dotacji.

Wysokość udzielanych dotacji:

- do 50% nakładów
- do 100% nakładów, w przypadku:

 • zabytku o wyjątkowej wartości historycznej, artystycznej, naukowej
 • zabytku o stanie zachowania wymagającym niezwłocznego podjęcia prac
 • zabytku wymagającego przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
 1. Dotacje z budżetu samorządu województwa:
 1. Środki z funduszy unijnych:
 • Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (www.eog.gov.pl)
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (www.mazovia.eu)
 1. Dotacje ze środków pozaunijnych:
 • Norweski Mechanizm Finansowy (www.eeagrants.org)
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (www.wfosigw.pl)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-01-27
Data publikacji:2017-01-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1962