XXXIV sesja Rady Gminy Prażmów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 września 2017

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję XXXIV sesję Rady Gminy Prażmów w dniu 21 września 2017 r. (czwartek) o godz. 1200.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Prażmów:
  1. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  2. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok;
  3. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXII.289.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 1 czerwca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Krupia Wólka działki nr 23/8 i 23/9;
  4. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek ewidencyjnych we wsi Krupia Wólka, Piskórka, Ustanów, Kamionka i Wągrodno.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-09-12
Data publikacji:2017-09-12
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:640