Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Prażmów w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 września 2018

Zapraszamy do zapoznania się i zgłaszania uwag do projektu programu współpracy Gminy Prażmów w 2019 r. z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt programu na 2019 rok powstał na bazie obecnie obowiązującego programu.

Czas trwania konsultacji: od 12 września 2018 r. do 5 października 2018 r.

Uwagi do programu można zgłaszać dostarczając wypełniony formularz uwag na:

  • adres poczty elektronicznej: kancelaria@prazmow.pl
  • numer faksu 22 727 01 77 wew. 13,
  • do siedziby Urzędu Gminy Prażmów, ul. Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów

Wyniki konsultacji społecznych opublikowane zostaną na stronie internetowej Urzędu Gminy Prażmów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2018 poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwała Nr IV/21/11 Rady Gminy Prażmów
z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie trybu konsultacji z organizacjami pozarządowymi Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Gminie Prażmów.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-09-12
Data publikacji:2018-09-12
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:687