Protokół z konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Prażmów w 2019 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 października 2018

Zgodnie z postanowieniami uchwały Nr IV/21/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie trybu konsultacji z organizacjami pozarządowymi Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Gminie Prażmów, w dniach od 12 września 2018r. do 5 października 2018 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu współpracy Gminy Prażmów w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przeprowadzone konsultacje społeczne miały charakter pisemny z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii i uwag przekazanego na adres poczty elektronicznej kancelaria@prazmow.pl, numer faksu 22 727 01 77 lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Prażmowie. Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne były na stronie internetowej Urzędu Gminy Prażmów pod adresem www.prazmow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.prazmow.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe.

W ramach konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi do projektu programu współpracy.

Protokół z wynikami konsultacji społecznych zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Prażmów www.prazmow.pl (do pobrania poniżej) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.prazmow.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-10-10
Data publikacji:2018-10-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:645