X Sesja Rady Gminy Prażmów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 sierpnia 2015

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594, z późn. zm.) zwołuję X sesję Rady Gminy Prażmów w dniu 27 sierpnia 2015 r. (czwartek) o godz. 12.00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Prażmów:
  • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.;
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kolonia Gościeńczyce;
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Biały Ług;
  • w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku komunalnym w Gabryelinie przy ul. Dębowej 18.
 6. Interpelacje i zapytania.  
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie obrad.

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady

Aleksandra Habiera-Węcławek

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-08-17
Data publikacji:2015-08-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2046