VIII sesja Rady Gminy już 14 czerwca

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 czerwca 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506) zwołuję VIII sesję Rady Gminy Prażmów na dzień 14 czerwca 2019 r. (piątek) godz. 1200. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

 Porządek obrad- poniżej:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 6. Uchwała w sprawie likwidacji Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Prażmowie oraz utworzenia spółki prawa handlowego dla prowadzenia gospodarki komunalnej.
 7. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Prażmów.
 8. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gabryelin.
 9. Uchwała w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ustanów.
 10. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów.
 11. Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Prażmowie.
 12. Uchwała w sprawie sprzedaży działki nr 54/3 w obrębie Jaroszowa Wola.
 13. Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, dla których Gmina Prażmów jest organem prowadzącym.
 14. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 15. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 173/9 we wsi Łoś.
 16. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ustanów w rejonie ulicy Kasztanów.
 17. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII.233.2017 Rady Gminy Prażmów z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ławki.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad

 

Przewodnicząca Rady
Danuta Błaszczyk

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-06-07
Data publikacji:2019-06-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:421