Przekształcenia GPWK nie odczują mieszkańcy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 lipca 2019

Od 1 lipca zadania realizowane przez Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne przekazane zostały nowoutworzonej spółce prawa handlowego pn. Przedsiębiorstwo Komunalne – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
z dotychczasową siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Chołchańskiego 17/2, która wykonywała będzie również inne zadania własne gminy chociażby z zakresu gospodarki komunalnej czy dróg.
    Jedynym udziałowcem spółki jest Gmina Prażmów: spółka przejęła majątek, należności i zobowiązania GPWK a pracownicy jednostki budżetowej płynnie przeszli do spółki. Przedsiębiorstwo Komunalne dysponuje również tym samym numerem rachunku bankowego, na który mieszkańcy wnoszą opłaty za wodę! - Argumenty przemawiające za przekształceniem dotyczą 100 % możliwości odliczania podatku VAT od gospodarki wod-kan oraz optymalizacji kosztów dotyczących niektórych zadań własnych przekazanych do realizacji spółce. Poza tym Przedsiębiorstwo Komunalne, posiadanym sprzętem, będzie mogło świadczyć usługi na rzecz innych osób i podmiotów na rynku, co nie było możliwe w przypadku jednostki budżetowej. Spółka będzie mogła również pozyskiwać zwrotne źródła finansowania swojej działalności, które nie będą limitowane tzw. wskaźnikiem zadłużenia gminy - wyjaśniała Skarbnik Gminy Agnieszka Markowska podczas Sesji Rady w dniu 14 czerwca 2019 roku.

Wójt Gminy Prażmów
Jan Adam Dąbek

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-07-04
Data publikacji:2019-07-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:357