Trudne negocjacje- lepsze stawki

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 lipca 2019

 Szanowni Mieszkańcy Gminy Prażmów !

  Informuję, że w wyniku prowadzonych negocjacji ustalono
z przedsiębiorstwem „RADKOM" Sp. z o.o. następujące stawki za odbiór odpadów z terenu naszej gminy:

- Odbiór odpadów segregowanych 26,50 zł

- Odbiór odpadów zmieszanych 53 zł

Uzyskanie takich warunków cenowych było możliwe m.in. poprzez ograniczenie ilości odbieranych odpadów zielonych. Od dnia 01.08.2019 r. w ramach ponoszonej opłaty z tytułu odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych będzie przysługiwał Państwu odbiór jednego worka
w miesiącu z odpadami zielonymi. To odpowiedź na ustalenia z Sołtysami, którzy na spotkaniu
w Urzędzie Gminy w marcu sygnalizowali, że najbardziej sprawiedliwa przy odbiorze odpadów zielonych będzie opłata uzależniona od ilości worków. Coraz więcej mieszkańców zaopatruje się
w kompostowniki, co pozwala pozbyć się wielu odpadków, tworząc przy tym zdrowy nawóz dla roślin ogrodowych. Gmina Prażmów jest orędownikiem takich rozwiązań, dlatego wykorzystała ten argument w negocjacjach, by uzyskać jak najlepsze dla mieszkańców ceny odbioru odpadów komunalnych. Nie zapominam także o mieszkańcach, którzyz jakiś powodów nie chcą lub nie mogą zagospodarować odpadów zielonych na miejscu. Te osoby za dodatkową opłatą będą mogły oddawać odpady zielone sprzed posesji lub odwieść je na PSZOK.I tak przy odbiorze większej ilości worków z frakcją zieloną, każdy kolejny będzie dodatkowo płatny. Ceny będą kształtować się w sposób następujący:

 • powyżej jednego worka odebranego sprzed posesji 1 worek będzie kosztował 9 zł
 • powyżej jednego worka dostarczonego do PSZOK 1 worek będzie kosztował 5 zł
  Dodatkowe worki na odpady zielone będzie można pobierać za opłatą w Urzędzie Gminy Prażmów w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi. Przy wydawaniu worków mieszkaniec otrzyma również naklejkę z kodem, którą trzeba będzie nakleić na worek.

  Będą odbierane tylko te worki, które na podstawie wniesionej opłaty będą miały naklejony kod.

  Nowe stawki i zasady odbioru odpadów zielonych wejdą w życie po uchwaleniu ich przez Radę Gminy Prażmów od 1 września 2019 r. (jest już akceptacja Komisji Rady).
  Po konsultacjach z sołtysami będą wyznaczone na terenie gminy Prażmów dodatkowe punkty odbioru worków i kodów.

  Wójt Gminy Prażmów
  Jan Adam Dąbek

Galeria

 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-07-17
Data publikacji:2019-07-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:978