Prawda o Dworku Ryxów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 września 2019

  W związku z przekłamaniami podawanymi na forach internetowych dotyczącymi Dworku Ryxów w Prażmowie przekazujemy państwu informacje na ten temat:

     

      

 

Dworek Ryxów został przekazany przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie ponad 15 lat temu na cele służby zdrowia. Po wybudowaniu nowego Ośrodka Zdrowia przez Pana Wójta Sylwestra Puchałę cel darowizny się zdezaktualizował. Ówczesny Starosta Jan Adam Dąbek chcąc, aby najcenniejszy, autentyczny zabytek w Gminie Prażmów przetrwał, zmienił cel darowizny na  cele kultury. Po wyborach na kadencję 2014-2018 praktycznie od razu rozpoczęto starania o rewitalizację Dworku Ryxów. Już w 2015 roku Wójt Sylwester Puchała wraz z Zastępcą Janem Adamem Dąbkiem podjęli działania, aby zapobiec dalszemu niszczeniu zabytku. Rozpoczęto szukanie środków na jego modernizację, także u Konserwatora Zabytków. Niestety starania okazały się bezskuteczne. W budżecie na 2015 rok zabezpieczono środki finansowe i wykonano ekspertyzę stanu technicznego budynku.

       Szansa na rewitalizację pojawiła się rok później. W budżecie na 2016 rok przeznaczono następne środki finansowe na rewitalizację Dworku Ryxów i wykonano program funkcjonalno-użytkowy oraz studium wykonalności. Z zapałem i determinacją Gmina przygotowała dokumentację z ekspertyzą oraz wniosek o środki zewnętrzne do UE oraz wszystko co było potrzebne do złożenia wniosku o dotację na sfinansowanie remontu. Wniosek przeszedł ocenę formalną. Z nadzieją czekano na pozytywny efekt końcowy. Niestety  Gmina nie otrzymała  dofinansowania, ponieważ przeznaczono środki tylko na duże obiekty, pozostawiając małe bez pomocy. Gmina nie poddała się i zaczęła szukać dzierżawcy, który zająłby się remontem. Jednak potencjalni dzierżawcy rezygnowali, proponując odkupienie Dworku. Władze Gminy nie mogły tego wykonać, ponieważ  była to darowizna celowa. Chcąc ratować zabytek, pomimo obaw o decyzję władz powiatu, Wójt zgodnie z procedurą wystąpił o zmianę celu darowizny.  Powiat zarządzany ówcześnie przez koalicję PO-PiS niechętnie nastawiony był do Prażmowa. Pomimo to, chcąc ratować Dworek (jednocześnie przy delikatnej sugestii Pani Kraskowskiej, której obiekty zabytkowe leżą na sercu) wpłynął do Powiatu wniosek o wyrażenie zgody na zmianę celu darowizny poprzez sprzedaż Dworku i przeznaczenie uzyskanych środków pieniężnych na przebudowę, remont, budowę lub nabycie nieruchomości, która byłaby wykorzystana na lokalizację Gminnego Ośrodka Kultury. Powiat zwlekał z odpowiedzią  i dopiero tuż przed wyborami w ramach gry wyborczej, cofnął Gminie darowiznę. Chciał go „RATOWAĆ” jednak nie przeznaczył w nowym budżecie na ten cel ani złotówki.

 Sytuacja na dziś wygląda następująco:

  1. Wójt przeprowadził konsultacje z mieszkańcami Prażmowa, którzy podjęli uchwałę na zebraniu wiejskim o nie przekazywaniu Dworu Ryxów na rzecz powiatu.
  2. W uzgodnieniu z Wójtem powstało Stowarzyszenie ,,Miłośników Dworu Ryxów”, które Gmina będzie wspierać.
  3. Wysłano zapytanie do Pana Starosty, prosząc o informację co po przejęciu zamierza zrobić z Dworkiem Ryxów.
  4. Na spotkaniu Pana Wójta Jana Adama Dąbka z członkiem zarządu powiatu z Panią Ewą Lubianiec, padło zapewnienie o współpracy oraz deklaracja Wójta, że jeżeli powiat przeznaczy środki na rewitalizację Dworku, to Wójt będzie prosił i przekonywał Radę Gminy Prażmów, aby wygospodarowała środki na ten cel.
  5. Z inicjatywy Wójta powstał Społeczny Komitet Renowacji Zabytków w Gminie Prażmów min. w celu ratowania Dworu.
  6. Przygotowywane jest spotkanie z zainteresowanymi stronami na temat przyszłości Dworku Ryxów - tzw. okrągły stół.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-09-18
Data publikacji:2019-09-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:333