Urząd Gminy Prażmów

ODBIÓR ODPADÓW W GMINIE PRAŻMÓW

24 stycznia 2020

Obowiązek segregacji odpadów komunalnych i zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1439, 2320, 2361 ), od dnia 1 stycznia 2021 r. każdy mieszkaniec Gminy Prażmów ma obowiązek segregacji odpadów komunalnych na poszczególne frakcje :

papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, bioodpady i odpady zmieszane.

 Od 1 marca 2021 r. zmianie ulegają stawki za gospodarowanie odpadami  komunalnymi. Stawki są zależne od częstotliwości odbioru odpadów komunalnych.  Podczas sesji Rady Gminy Prażmów, która odbyła się 29 stycznia 2021 r . uchwalono nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych:

  • W  miejscowościach Biały Ług, Bronisławów, Chosna, Dobrzenica, Błonie, Gabryelin, Jaroszowa Wola, Jeziórko, Kędzierówka, Kol. Gościeńczyce, Koryta, Krępa, Ludwików, Ławki, Nowe Wągrodno, Nowy Prażmów, Prażmów, Wągrodno, Wilcza Wólka, Wola Prażmowska, Wola Wągrodzka, Zadębie i Zawodne stawka wynosi :

 

31 zł za osobę,jeżeli bioodpady nie są kompostowane,

27 zł za osobę, jeżeli bioodpady są kompostowane we własnym zakresie.

 

Odbiory w tych miejscowościach wyglądają następująco:

 

tworzywa sztuczne i metale – jeden raz w miesiącu,

papier, szkło – raz na 2 miesiące,

odpady zmieszane – dwa razy w miesiącu,

bioodpady ( w okresie odbioru od kwietnia do listopada ) – dwa razy w miesiącu

 

  • W miejscowościach Ustanów, Łoś, Uwieliny, Piskórka i Krupia Wólka, stawka wynosi:

 

36 zł za osobę, jeżeli bioodpady nie są kompostowane

32 zł za osobę, jeżeli bioodpady są kompostowane we własnym zakresie.

 

Odbiory w tych miejscowościach wyglądają następująco:

 

papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale – jeden raz w miesiącu,

odpady zmieszane – dwa razy w miesiącu,

bioodpady ( w okresie odbioru od kwietnia do listopada ) – 2 razy w miesiącu

 

Opłata podwyższona dla osób, które nie będą prawidłowo segregować odpadów komunalnych będzie wynosić 92 zł od osoby.

 

Zawiadomienia o zmianie stawek za odbiór odpadów komunalnych są generowane i sukcesywnie wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz sołtysów do wszystkich mieszkańców Gminy Prażmów. Obowiązkiem Gminy jest poinformowanie wszystkich mieszkańców o tych zmianach przed upływem terminu płatności tj.  do 31 marca 2021 r.

Nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składać należy, jeżeli w Państwa gospodarstwie domowym zaszła zmiana dot. ilości zamieszkiwanych osób lub sposobu segregacji odpadów komunalnych.  

Indywidualne numery kont bankowych dla każdego mieszkań do wpłat za odbiór odpadów komunalnych pozostają bez zmian.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Prażmów w 2021 r.  dostępny pod linkiem:

http://www.prazmow.pl/p,111,harmonogramy-odbioru.

 

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE PRAŻMÓW

 

 

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

TWORZYWA SZTUCZNE

I METALE

Zgniecione puszki aluminiowe po napojach, plastikowe butelki, pokrywki ze słoików, kapsle oraz metalowe i plastikowe nakrętki, zgniecione plastikowe opakowania po kosmetykach, plastikowe worki, torebki, reklamówki, plastikowe opakowania po owocach, opakowania wielomateriałowe po płynnej żywności np. kartony po mleku, sokach itp. tzw. tetrapaki, styropian opakowaniowy, folię opakowaniową.

Opakowań po aerozolach, baterii oraz puszek po farbach, opakowań po lekach, butelek i opakowań po olejach przemysłowych, styropianu budowlanego i innych tworzyw piankowych, sprzętu AGD, plastikowych szyb z pleksy, elementów pojazdów takich jak deski rozdzielcze, zderzaki, lusterka.

PAPIER I TEKTURA

Gazety, katalogi, zeszyty, tekturę, torby papierowe, papier biurowy i szkolny, książki, ulotki, czasopisma, koperty, papier pakowy. Papier musi być suchy i czysty

Zabrudzonego i tłustego papieru, papieru z folią, papieru termicznego i faksowego, paragonów, kartonów po mleku, sokach, pieluch, podpasek i innych artykułów higienicznych, worków po cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet.

SZKŁO

Bezbarwne i kolorowe butelki szklane, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilki surowców)

Ceramiki, fajansu, porcelany, kryształów, szkła stołowego, szkła żaroodpornego, szkła okularowego, szkła okiennego i zbrojonego, szyb samochodowych, luster, żarówek, zniczy z woskiem, termometrów i strzykawek, ekranów telewizyjnych i lamp. Nie wrzucamy potłuczonego szkła

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI ODBIERANE W OKRESIE OD KWIETNIA DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA

Trawę, liście, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych, fusy po herbacie i kawie, skorupki jajek, łupiny orzechów, resztki warzyw i owoców, obierki, trociny

Popiołu, resztek jedzenia pochodzenia zwierzęcego np. kości, surowego mięsa, żwirku z odchodami, zanieczyszczonych trocin po zwierzętach, papierosów, pampersów, odpadów higienicznych, kamieni, ziemi

ODPADY WIELKOGABARYTOWE ORAZ ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Meble takie jak: fotele, stoły, biurka, krzesła, komody, tapczany, wykładziny, dywany, komputery, biurka, lodówki, zmywarki, mikrofalówki, sprzęt RTV i AGD

Opon od samochodów osobowych, szyb samochodowych, papy, gruzu budowlanego, styropianu, puszek, makulatury

ODPADY ZMIESZANE

ODPADY KTÓRYCH NIE UDA SIĘ WYSEGREGOWAĆ: torebki po herbacie, papierosy, odpady higieniczne, zabrudzony tłusty papier, butelki po olejach spożywczych, potłuczone szkło np. słoiki, resztki jedzenia pochodzenia zwierzęcego,odchody zwierzęce, resztki wędlin, mięs i kości, zużyte ręczniki papierowe, paragony, w okresie od listopada do końca marca odpady bio, popiół w okresie od listopada do końca marca

Puszek, makulatury, gruzu budowlanego, papy, styropianu budowlanego, odpadów samochodowych, żarówek, baterii, przeterminowanych leków,odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, puszek aluminiowych, butelek z tworzyw sztucznych

PSZOK

Odpady posegregowane: papier, kartony, tworzywa sztuczne, metale, szkło, tekstylia, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji w okresie od kwietnia do końca października, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony od samochodów osobowych, gruz poremontowy, popiół w okresie od listopada do końca marca, styropian budowlany, zużyte baterie, przeterminowane leki, farby, tusze, kleje, żywice

Części samochodowych, opon od samochodów dostawczych i ciężarowych, zmieszanych odpadów komunalnych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-01-24
Data publikacji:2020-01-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:10971