Urząd Gminy Prażmów

Informacja na temat dotacji na przeprowadzenie prac renowacyjnych w zabytkach nieruchomych

27 stycznia 2017
  1. Dotacje ze środków finansowych budżetu państwa:

Termin składania wniosków:
- do dnia 28 lutego na dofinansowanie prac, które mają być wykonane w roku złożenia wniosku lub następnym,
- do dnia 30 czerwca na prace przeprowadzone w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku (refundacja)

Termin składania wniosków:

- do dnia 31 marca na dofinansowanie prac przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku (refundacja)
- do dnia 31 października na dofinansowanie prac, które mają być przeprowadzone w roku następnym,
- do dnia 31 marca na dofinansowanie prac, które mają być przeprowadzone w roku udzielenia dotacji.

Dotacja może być udzielona na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane planowane do przeprowadzenia na wniosek właściciela, posiadacza zabytku wpisanego do rejestru zabytków bądź osoby posiadającej taki zabytek w trwałym zarządzie.

Dofinansowaniu podlegają jedynie nakłady konieczne, poniesione na przeprowadzenie wspomnianych prac.

W przypadku refundacji wniosek może być złożony w roku następującym po roku, w trakcie którego zakończono wszystkie prace i roboty, wymienione w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Okres ich wykonania nie może przekroczyć 3 lat. Prace, na które udzielono dotacji mogą być ponownie dofinansowane (po ponownym przeprowadzeniu) po upływie 10 lat od roku udzielenia dotacji.

Wysokość udzielanych dotacji:

- do 50% nakładów
- do 100% nakładów, w przypadku:

  1. Dotacje z budżetu samorządu województwa:
  1. Środki z funduszy unijnych:
  1. Dotacje ze środków pozaunijnych:

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-01-27
Data publikacji:2017-01-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1920