Ostatni dzwonek, żeby zgłosić swoje zdjęcia na Konkurs NASZ ŁOŚ w obiektywie!

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 maja 2019

Tylko do 12 maja można przesłać zdjęcia i wygrać żywą gotówkę w konkursie Fotograficznym NASZ ŁOŚ
w obiektywie! 
organizowanym przez Sołectwo Łoś pod patronatem Wójta Gminy Prażmów. Lubisz uwieczniać aparatem piękno przyrody? Robisz zdjęcia ludzi, ulic lub wydarzeń? W konkursie może wziąć udział każdy pasjonat fotografii. Każdy kto, choćby przejazdem odwiedził Łosia i zachwycił się tą okolicą.

 Zdjęcia w formacie określonym w załączonym poniżej Regulaminie przyjmowane są do niedzieli 12 maja na adres e-mail: naszlos.konkurs@gmail.com.

Nadesłane fotografie oceni jury pod przewodnictwem znanego aktora i mieszkańca Łosia Stefana Friedmanna. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zaplanowano na 2 czerwca podczas Pikniku Rodzinnego Łosiowisko. Z wyróżnionych prac powstanie fotogaleria, która ozdobi ściany Klubu Kultury w Łosiu


Regulamin Konkursu Fotograficznego „NASZ ŁOŚ w obiektywie!”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Sołectwo Łoś pod honorowym patronatem Wójta Gminy Prażmów Jana Adama Dąbka.
 2. Konkurs rozpoczyna się w dn. 15 kwietnia 2019 r. i trwa do 12 maja 2019 r. (w przypadku niewpłynięcia dostatecznej liczby prac, organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu).
 3. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem oficjalnej strony Sołectwo Łoś na Facebooku oraz strony internetowej prazmow.pl
 4. Miejscem wykonywania zdjęć do Konkursu przez Uczestników jest obręb wsi Łoś.
 5. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, a przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża zgodę na jego przestrzeganie.

CEL I TEMATYKA KONKURSU

 1. Celem Konkursu Fotograficznego „NASZ ŁOŚ w obiektywie!” jest:
 • Zebranie najciekawszych zdjęć miejscowości Łoś
 • Rozwijanie zainteresowania własną miejscowością i regionem
 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej i ekologicznej
 • Rozpowszechnianie idei fotografowania jako formy spędzania wolnego czasu
 • Rozwijanie kreatywności i integracja lokalnej społeczności.
 1. Tematyka konkursu „NASZ ŁOŚ w obiektywie!” stwarza fotografującemu pole
  do popisu.

HARMONOGRAM KONKURSU

 1. Rozpoczęcie konkursu – 15 kwietnia 2019 r.
 2. Nadsyłanie prac - do 12 maja 2019 r.
 3. Zawiadomienie uczestników o werdykcie jury - do 31 maja 2019 r.
 4. Wystawa pokonkursowa prac i uroczyste wręczenie nagród – 2 czerwca
  podczas Pikniku Rodzinnego Łosiowisko 2019

UCZESTNICY

 1. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do mieszkańców całej Polski. Jego uczestnikiem może być każdy pasjonat fotografii, zarówno amator jak i profesjonalista.
 2.  Uczestnik poniżej 18 roku życia musi posiadać pisemną zgodę prawnych opiekunów.
 3.  W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury i ich rodziny, pracownicy Organizatora oraz osoby bezpośrednio związane z partnerami i patronami konkursu.

PRACE KONKURSOWE

 1. Zadaniem konkursowym jest przesłanie wykonanego przez Uczestnika zdjęcia wykonanego
  w granicach administracyjnych miejscowości Łoś i najbliższych okolicach: Dolina Jeziorki, Las Chojnowski.
 2. Każdy z uczestników może nadesłać maksymalnie 3 fotografie.
 3. Nie zezwala się na fotomontaż polegający na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących
  z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.
 4. Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać wyłącznie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej: kadrowaniu, rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu.
 5. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku. Wszelkie naruszenia praw autorskich osób trzecich obciążają autora zdjęcia.
 6. Dane techniczne nadsyłanych fotografii:
 7. a) zdjęcia powinny być zapisane w formacie JPG,
 8. b) dłuższy bok zdjęcia musi mieć minimum 2800 pikseli,
 9. c) pojedynczy mail wraz z załącznikami nie może przekraczać 10 MB (w razie potrzeby zdjęcia można wysłać w osobnych e-mailach).
 1. Zdjęcia należy przesyłać na Konkurs tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres: naszlos.konkurs@gmail.com
 2. Zgłoszone prace należy w nazwie pliku opatrzyć tytułem i swoimi inicjałami np.
  Dolina Jeziorki LK. W treści e-maila należy wpisać kiedy i gdzie zostało wykonane zdjęcie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających wyżej wymienionych wymogów.

OCENA FOTOGRAFII

 1. Do oceny nadesłanych prac Organizator powołał znakomite jury złożone z mieszkańców Łosia. W skład Jury wchodzą:
 • STEFAN FRIEDMANN

Aktor, reżyser, pisarz i jak sam o sobie mówi: humorysta. Znany m.in. z serialu „Na kłopoty... Bednarski” i „Zmiennicy” oraz filmów takich jak „Co mi zrobisz jak mnie złapiesz”,
„C.K. Dezerterzy” czy „Poranek kojota”.

Internauci piszą o nim:

 „... wyjątkowy aktor z wielkim poczuciem humoru , który nie ma ciągu na afisze”

„… książkę Friedmanna „Przygody podróżnika Pipsa i jego przyjaciół: papugi Terefery i psa Klipsa” kupiłam mojej 30-letniej córce:). Jutro zamówię „Krzywym okiem” i „Dialogi na cztery nogi”.

„… Nie wyobrażam sobie słuchowisk radiowych, skeczy z ekranu w wykonaniu innym niż „Pana Majstra”, „Cienkiego Bolka”.

 • DOROTA SACHAR-NOWE

  Absolwentka Wydziału Produkcji Filmowej i Telewizyjnej PWSFTViT w Łodzi. Działa w branży telewizyjnej i filmowej od 27 lat. Współpracuje z Telewizją Polsat, jako producent wykonawczy serialu „Pierwsza miłość”. Współtworzyła serial „Samo Życie”, „Prawo miasta”, „Kochaj mnie, kochaj!” i „Ślubna gorączka”. Kierownik produkcji serialu „Pitbull”.
 • MAREK MALISZEWSKI

Od 37 lat w branży filmowej i telewizyjnej.  Współproducent, kierownik produkcji i II reżyser. Pod koniec lat 80 organizował produkcję kultowego serialu „W labiryncie”. Od 20 lat związany
z produkcją popularnej telenoweli „KLAN”. Fotografię traktuje jako hobby i jedną z form spędzania wolnego czasu.

 1. Jury dokona oceny nadesłanych prac po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę m.in. jakość, oryginalność i kreatywność fotografii.
 2. Jury zadecyduje o przyznaniu nagród laureatom oraz wytypuje 12 prac na wystawę pokonkursową. Decyzja jury będzie ostateczna.

4.Trzy zwycięskie oraz 12 wyróżnionych zdjęć zostaną wyeksponowane w Klubie Kultury
w Łosiu przy ul. Spółdzielczej 32 z podaniem tytułu, imienia i nazwiska autora. Fotografie będą mogły zostać użyte do promocji Gminy Prażmów oraz regionu  powiatu piaseczyńskiego

NAGRODY

 1. Organizator przewiduje przyznanie w Konkursie następujących nagród:
 2. a) nagrody pieniężna: GRAND PRIX 300 zł
 3. b) nagroda pieniężna II miejsce 200 zł.
 4. c) nagroda pieniężna III miejsce 100 zł.
 1. Nagrody zostaną wręczone laureatom w gotówce 2 czerwca 2019 r. podczas Pikniku Rodzinnego Łosiowisko

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji nadesłanych zdjęć po rozstrzygnięciu Konkursu na stronach internetowych Organizatora oraz powiatu Piaseczno i Gminy Prażmów a także
  w mediach społecznościowych Sołectwa Łoś.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest wydanie przez uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach:
 3. a) Organizacji działań konkursowych;
 4. b) Publikacji wyników konkursu na stronie organizatora patrona Konkursu
 5. Administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z RODO jest Urząd Gminy Prażmów.

Dane (imię, nazwisko, nr. Telefonu, adres mailowy oraz adres do korespondencji) zbierane są
w celu przeprowadzenia działań związanych z konkursem fotograficznym  „NASZ ŁOŚ w obiektywie!”

Podanie danych jest wymogiem umownym Regulaminu konkursowego. Nie podanie danych skutkowało będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie przez okres trwania konkursu. Po zakończeniu działań związanych z organizacją konkursu zostaną one usunięte. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych, a przetwarzane jedynie w celu określonym powyżej. Dane nie będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

W ramach przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu prawo:

- anulowania wydanej zgody;

- dostępu do danych, uzyskania kopii;

- do sprostowania danych;

- do „bycia zapomnianym” – usunięcia danych z bazy;

- do ograniczenia przetwarzania danych;

- do przenoszenia danych;

- do złożenia skargi do organu nadzorczego;

W sprawach związanych z Państwa danymi oraz ich przetwarzaniem mogą się Państwo

kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo pod adresem: ido@prazmow.pl

 

 1. Wszelkie prawa autorskie zbywalne przechodzą na organizatora konkursu.
 2. Nadesłanie prac do Konkursu „NASZ ŁOŚ w obiektywie!” oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-05-09
Data publikacji:2019-05-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1387