Urząd Gminy Prażmów

Zawiadomienie o zwołaniu XII Sesji Rady Gminy Prażmów w dniu 09.08.2019 r.

6 sierpnia 2019

     Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XII sesję Rady Gminy Prażmów na dzień  9 sierpnia 2019 r. (piątek)  godz. 1200.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
  4. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  5. Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  6. Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prażmów.
  7. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Prażmów.
  8. Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia działki nr 380/14 w obrębie Ustanów z przeznaczeniem pod cel publiczny.
  9. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodnicząca Rady

Danuta Błaszczyk

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-08-06
Data publikacji:2019-08-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:428