Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Bezdomne zwierzęta znajdą schronienie w Czaplinku

18 lipca 2019
Przejdź do - Bezdomne zwierzęta znajdą schronienie w Czaplinku

Szanowni Państwo !

W związku z pytaniami na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami wyjaśniam:

   Na podmiot, który wcześniej odławiał na terenie Gminy bezdomne zwierzęta było bardzo dużo skarg oraz niepotrzebnego hejtu. Obiecałem zająć się osobiście przygotowaniem nowej oferty. Treść ostatecznego zapytania ofertowego była konsultowana z fundacjami pro zwierzęcymi. Po wszystkich konsultacjach powstała prawie idealna specyfikacja z dużym ryzykiem, że podmioty mogą się nie zgłosić do obsługi naszej Gminy. Ryzyko było na tyle duże, że w celu wyboru odpowiedniego podmiotu zajmującego się odławianiem oraz opieką nad bezdomnymi zwierzętami zostały przeprowadzone cztery zapytania ofertowe. Prośby o złożenie ofert kierowane były bezpośrednio do potencjalnych wykonawców. Zapytania ofertowe umieszczane były także w Internecie na stronach Gminy w celu zwiększenia ich zasięgu, jak też transparentności działań Gminy w tym zakresie.

   Podczas trwającej procedury wyboru oferenta, zgłoszenia obecności bezdomnych zwierząt były na bieżąco przyjmowane. Tu w szczególności pragnę podziękować Pani Prezes Dorocie Perłowskiej z Fundacji Rasowy Kundel, dzięki której przy współpracy z Fundacją bezdomne zwierzęta kierowane były do lecznicy. Informacje o bezdomnych zwierzętach oraz ich zdjęcia umieszczane były na stronie internetowej Gminy jak też na profilu Facebooka. Taka procedura doprowadziła do tego, że wszystkie zwierzęta znalazły właścicieli.

   Od grudnia 2018 r. Urząd prowadzi korespondencję z Prezydentem M. St. Warszawy dotyczącą współpracy w zakresie przyjmowania przez Schronisko na Paluchu bezdomnych zwierząt odłowionych na terenie gminy Prażmów. W chwili obecnej jesteśmy na kolejnym etapie rozmów w tej kwestii.
Ostatnie zapytanie ofertowe wygrał lek. wet. Dariusz Różycki prowadzący gabinet weterynaryjny w Konstancinie-Jeziornie, jak też schronisko dla bezdomnych zwierząt w Czaplinku. Oferent jest na etapie kompletowania dokumentów umożliwiających mu prowadzenie działalności na terenie gminy Prażmów. Tuż po dostarczeniu dokumentów podpiszemy umowę. Mamy obietnice, że stanie to się jeszcze w tym miesiącu.

Wójt Gminy Prażmów
Jan Adam Dąbek

Harcerze z Uwielin będą promować gminę za oceanem!

18 lipca 2019
Przejdź do - Harcerze z Uwielin będą promować gminę za oceanem!

21 harcerzy z powiatu piaseczyńskiego, w tym aż czworo z Uwielin leci dziś do USA, by wziąć udział w największym wydarzeniu Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM). Wójt gminy przygotował dla harcerzy okolicznościowy list, a dział Promocji pakiet materiałów z hasłem "Zamieszkaj w Gminie Prażmów".

Na fot. Paulina Wójcicka z 21 Drużyny Harcerskiej
im. Marii Konopnickiej w Uwielinach i Violetta Kraskowska- Podinspektor ds.Promocji

 

Czytaj więcej o: Harcerze z Uwielin będą promować gminę za oceanem!

Sesja nadzwyczajna Rady Gminy - edukacja i sport

17 lipca 2019

                                           ZAWIADOMIENIE
  Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506) zwołuję X Sesję Rady Gminy Prażmów na dzień 18 lipca 2019 r. (czwartek) godz. 1500. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu pn. ”Wiem co potrafię II edycja” – projekt edukacyjny dla Gminy Prażmów” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 4. Uchwała w sprawie uchwalenia zasad udostępniania sal sportowych, obiektów sportowych i pomieszczeń szkolnych stanowiących własność Gminy Prażmów i oddanych w trwały zarząd szkołom publicznym z terenu gminy.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady

Danuta Błaszczyk

Trudne negocjacje- lepsze stawki

17 lipca 2019
Przejdź do - Trudne negocjacje- lepsze stawki

 Szanowni Mieszkańcy Gminy Prażmów !

  Informuję, że w wyniku prowadzonych negocjacji ustalono
z przedsiębiorstwem „RADKOM" Sp. z o.o. następujące stawki za odbiór odpadów z terenu naszej gminy:

- Odbiór odpadów segregowanych 26,50 zł

- Odbiór odpadów zmieszanych 53 zł

Uzyskanie takich warunków cenowych było możliwe m.in. poprzez ograniczenie ilości odbieranych odpadów zielonych. Od dnia 01.08.2019 r. w ramach ponoszonej opłaty z tytułu odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych będzie przysługiwał Państwu odbiór jednego worka
w miesiącu z odpadami zielonymi. To odpowiedź na ustalenia z Sołtysami, którzy na spotkaniu
w Urzędzie Gminy w marcu sygnalizowali, że najbardziej sprawiedliwa przy odbiorze odpadów zielonych będzie opłata uzależniona od ilości worków. Coraz więcej mieszkańców zaopatruje się
w kompostowniki, co pozwala pozbyć się wielu odpadków, tworząc przy tym zdrowy nawóz dla roślin ogrodowych. Gmina Prażmów jest orędownikiem takich rozwiązań, dlatego wykorzystała ten argument w negocjacjach, by uzyskać jak najlepsze dla mieszkańców ceny odbioru odpadów komunalnych. Nie zapominam także o mieszkańcach, którzyz jakiś powodów nie chcą lub nie mogą zagospodarować odpadów zielonych na miejscu. Te osoby za dodatkową opłatą będą mogły oddawać odpady zielone sprzed posesji lub odwieść je na PSZOK.I tak przy odbiorze większej ilości worków z frakcją zieloną, każdy kolejny będzie dodatkowo płatny. Ceny będą kształtować się w sposób następujący:

 • powyżej jednego worka odebranego sprzed posesji 1 worek będzie kosztował 9 zł
 • powyżej jednego worka dostarczonego do PSZOK 1 worek będzie kosztował 5 zł
  Dodatkowe worki na odpady zielone będzie można pobierać za opłatą w Urzędzie Gminy Prażmów w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi. Przy wydawaniu worków mieszkaniec otrzyma również naklejkę z kodem, którą trzeba będzie nakleić na worek.

  Będą odbierane tylko te worki, które na podstawie wniesionej opłaty będą miały naklejony kod.

  Nowe stawki i zasady odbioru odpadów zielonych wejdą w życie po uchwaleniu ich przez Radę Gminy Prażmów od 1 września 2019 r. (jest już akceptacja Komisji Rady).
  Po konsultacjach z sołtysami będą wyznaczone na terenie gminy Prażmów dodatkowe punkty odbioru worków i kodów.

  Wójt Gminy Prażmów
  Jan Adam Dąbek

Piszesz o polskiej wsi? Wygraj 5 tysięcy złotych!

17 lipca 2019
Przejdź do - Piszesz o polskiej wsi? Wygraj 5 tysięcy złotych!

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XI edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość. Na autorów najlepszych prac naukowych , monografii czy opracowań dotyczących historii wsi czekają nagrody finansowe. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

 

 

Czytaj więcej o: Piszesz o polskiej wsi? Wygraj 5 tysięcy złotych!

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-04-10
Data publikacji:2015-04-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:135800