Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przedsiębiorco sprawdź czy musisz zarejestrować się w BDO

13 grudnia 2019

Jesteś przedsiębiorcą i wprowadzasz na rynek produkty lub produkty w opakowaniach? A może wytwarzasz odpady lub nimi gospodarujesz? Sprawdź, czy nie musisz mieć wpisu w Rejestrze BDO i dowiedz się jak go uzyskać. Rejestr BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, tzw. BDO. BDO pozwala na gromadzenie i zarządzanie informacjami, które dotyczą gospodarki odpadami. Przedsiębiorcy wpisani do Rejestru BDO będą w nim prowadzić - od 1 stycznia 2020 r. ewidencję i sprawozdawczość odpadów.

Czytaj więcej o: Przedsiębiorco sprawdź czy musisz zarejestrować się w BDO

Do piątku trwa Kiermasz świąteczny w Szkole w Prażmowie!

11 grudnia 2019

Jak co roku w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Prażmowie odbywa się przez cały tydzień Kiermasz świąteczny. Tym razem jednak hasło przewodnie brzmi „Razem dla Kuby!”. Rada Rodziców podjęła decyzję, że całkowity dochód ze sprzedaży własnoręcznie robionych przez dzieci ozdób bożonarodzeniowych zostanie przeznaczony na bardzo kosztowną operację Kuby Kowalskiego – przedszkolaka z Uwielin. Kiermasz w szkole potrwa do piątku. A jeśli komuś nie wystarczy czasu, by go odwiedzić – zapraszamy serdecznie w niedzielę od godziny 10 do 14 na tzw. Rondo Dobroci przy naszym Urzędzie Gminy. Reprezentacja Szkoły w Prażmowie będzie tam miała swoje stoisko z ozdobami i bardzo liczy na hojność mieszkańców w szczytnym celu.

XVI Sesja Rady Gminy - w najbliższy poniedziałek

11 grudnia 2019
Przejdź do - XVI Sesja Rady Gminy - w najbliższy poniedziałek

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XVI Sesję Rady Gminy Prażmów na dzień 16 grudnia 2019 r. (poniedziałek) godz. 12.00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Uchwała budżetowa na rok 20205.2 odczytanie opinii i wniosków komisji,5.4 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 6. 5.5 dyskusja oraz głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 7. 5.3 dyskusja i głosowanie nad wnioskami komisji,
 8. 5. 1 przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 10. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 11. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 12. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego położonego w budynku komunalnym w Dobrzenicy przy ul. Mazowieckiej 21 na okres powyżej 3 lat.
 14. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łoś.
 15. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Prażmów na lata 2020-2022.
 16. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/157/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Prażmów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 17. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Prażmów w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 18. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 272/28 we wsi Łoś.
 19. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaroszowa Wola w rejonie ulicy Działkowej.
 20. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaroszowa Wola w rejonie ulicy Głównej.
 21. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek we wsi Ustanów i Biały Ług.
 22. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wągrodno w rejonie ulicy Słonecznej.
 23. Uchwała w sprawie ustalenia cen za usługi publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Prażmów.
 24. Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Prażmów w roku szkolnym 2019/2020.
 25. Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 26. Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prażmów.
 27. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Prażmów.
 28. Sprawy różne.                                                                                          
 29. Zamknięcie obrad.

 Przewodnicząca Rady

Danuta Błaszczyk

W piątek zbieramy na operację Kuby!

10 grudnia 2019

Nadchodzące święta to najlepsza okazja, by podzielić się tym, co mamy. Już w najbliższy piątek- 13 grudnia na dary z serca czeka mały chłopiec z przedszkola w Uwielinach. Kuba to wspaniałe, wesołe dziecko, któremu ciężka choroba stwarza wiele ograniczeń. Wszyscy możemy sprawić, że jedno z największych marzeń Kubusia niedługo się spełni. W przyszłym roku czeka go operacja, dzięki której ma szansę samodzielnie usiąść. Ale operacja jest kosztowna, dlatego też 13 grudnia od godziny 16 w budynku Szkoły Podstawowej w Uwielinach odbędzie się KIERMASZ ŚWIĄTECZNY "DLA KUBY".  Tego dnia możesz pomóc, zakupić specjały na świąteczny stół, dekoracje robione przez dzieci i dobrze się bawić. Uczniowie wspólnie z nauczycielami i rodzicami przygotowali mnóstwo atrakcji, zaprosili wielu sławnych gości. Dochód w całości zostanie przeznaczony na operację chłopca!

 

 

 

Szlachetne Paczki 2019 rozdane!

10 grudnia 2019
Przejdź do - Szlachetne Paczki 2019 rozdane!

Aż 17 rodzin z gminy Prażmów otrzymało w tym roku wymarzone przez siebie prezenty w ramach akcji Szlachetna Paczka. Dzięki wspaniałym darczyńcom
i wolontariuszom udało się przygotować dary na łączną kwotę 69.218 zł!
 
Centrum dowodzenia Szlachetną Paczką, tak jak przed rokiem znajdowało się w Szkole Podstawowej w Uwielinach. Niezawodnych wolontariuszy z ,,Siódemki" wsparł ,,Sklep Emilka", ,,Piekarnia Wiedeńska" oraz Gmina Prażmów, w formie słodkiego poczęstunku
i pizzy. Dodatkowo do każdej paczki wręczanej podczas minionego tzw. Weekendu Cudów, strażacy z OSP Uwieliny dodawali własny upominek w postaci czujnika tlenku węgla. Warto pomagać! Do zobaczenia za rok!

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-04-10
Data publikacji:2015-04-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:155303