Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Nagrodzono lokalne talenty

1 października 2019
Przejdź do - Nagrodzono lokalne talenty

Miniona sesja Rady Gminy Prażmów była wyjątkowa. Wójt Jan Adam Dąbek i przewodnicząca Rady Danuta Błaszczyk nagrodzili 27 września lokalne talenty- osoby, które promują gminę na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

 

 

Czytaj więcej o: Nagrodzono lokalne talenty

XIII Sesja Rady Gminy już w piątek

24 września 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XIII Sesję Rady Gminy Prażmów na dzień 27 września 2019 r. (piątek) godz. 1200. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Gminy Prażmów.
 5. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 7. Uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prażmowie.
 8. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Krępa przyjętego uchwałą Nr XLIV/330/2014.
 10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jeziórko w rejonie ulicy Poprzecznej.
 11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Krańcowej w miejscowościach Zawodne i Prażmów.
 12. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Prażmów – „Prażmów IV”.
 13. Uchwała w sprawie zmiany nr V.23.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 15 marca 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek ewidencyjnych we wsi Kolonia Gościeńczyce, Błonie, Biały Ług, Wągrodno i Wola Prażmowska.
 14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 20 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.
 15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XL.375.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Prażmów.
 16. Uchwała w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023.
 17. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wągrodno.
 18. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 19. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Prażmów.
 20. Uchwała w sprawie wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Prażmów, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 21. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zasad ich przyznawania.
 22. Uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Wyrównywanie szans-wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w wiejskiej gminie Prażmów" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 23. Stanowisko w sprawie trudnej sytuacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Prażmów.
 24. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prażmów za I półrocze 2019r.
 25. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prażmów za I półrocze 2019r.
 26. Sprawozdanie Radnego Sylwestra Puchały z działalności w Radzie Powiatu Piaseczyńskiego.
 27. Sprawy różne.                                                                                          
 28. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady
Danuta Błaszczyk

Kocięta czekają na ciepły dom

27 września 2019
Przejdź do - Kocięta czekają na ciepły dom

Trzy miesiące temu przyszły na świat w Łosiu przy ul. Słowików. Okociła się bezdomna kotka. W związku z tym pilnie poszukiwane są domy dla szóstki maluchów: cztery koty szare i dwa jasnorude. Chętni do przygarnięcia kociąt proszeni są o kontakt z p. Zuzanną Głębocką pod numer telefonu: 604 450 037.

 

 

 

Biesiady Strażackie na Dożynkach przeszły do historii

25 września 2019
Przejdź do - Biesiady Strażackie na Dożynkach przeszły do historii

Tłumy mieszkańców odwiedziły Prażmów podczas tegorocznych Dożynek, tym razem w formie Biesiad Strażackich. Po uroczystej Mszy św., z udziałem aż ośmiu delegacji sołeckich z wieńcami z plonów, barwny korowód przeszedł pod Urząd Gminy. Obok orkiestry, Starostów Dożynkowych, reprezentacji OSP, władz samorządowych i mieszkańców, w korowodzie można było podziwiać także Hetmańskich Sarmatów w historycznych strojach. Tego dnia gości przybywających na Dożynki witała Stefa Prażmowianka- kilkumetrowa gospodyni, stworzona z balotów zbożowych, dzięki uprzejmości pana Sławomira Postka.

Czytaj więcej o: Biesiady Strażackie na Dożynkach przeszły do historii

Od północy głosujemy na "nasze" projekty z Budżetu Obywatelskiego

19 września 2019
Przejdź do - Od północy głosujemy na "nasze" projekty z Budżetu Obywatelskiego

Uwieliny walczą o blisko 179 tys. złotych w ramach puli powiatowej środków z Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. Kolejne sołectwa liczą z kolei, że to ich pomysły zyskają aprobatę i 11 tys. złotych na realizacje w ramach puli gminnej. Jedno jest pewne - na zadania można głosować do 30 września! Elektronicznie lub tradycyjnie. Karty do głosowania będą dostępne w kilku punktach na terenie powiatu piaseczyńskiego.


 

Czytaj więcej o: Od północy głosujemy na "nasze" projekty z Budżetu Obywatelskiego

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-04-10
Data publikacji:2015-04-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:147924