Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W najbliższy piątek 16 sierpnia odbędzie się ZEBRANIE WIEJSKIE w JAROSZOWEJ WOLI. Swoją obecność zapowiedział Wójt Gminy Prażmów.
Tematem będą:

- organizacja imprezy integracyjnej
- zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego
- sprawy bieżące (powołanie przedszkola)

Zebranie odbędzie się 16.08.2019 o godz. 18 w Świetlicy przy ul.Głównej 23 w Jaroszowej Woli

Sołtys Tadeusz Pawlak

Artykuły

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 147 w Prażmowie z dnia 17 lipca 2019 roku

25 lipca 2019
Przejdź do - Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 147 w Prażmowie z dnia 17 lipca 2019 roku

dot. miejsca przeprowadzenia głosowania

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 147 w Prażmowie z dnia 8 lipca 2019 roku

25 lipca 2019
Przejdź do - Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 147 w Prażmowie z dnia 8 lipca 2019 roku

dot. kandydatów na członków Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej

Pies pilnie szuka domu!

23 lipca 2019
Przejdź do - Pies pilnie szuka domu!

Jest średniej wielkości, garnie się do człowieka i poszukuje domu. Piesek został znaleziony w okolicy ogrodu działkowego w m. Błonie ul. Malinowa/ul. Błońska. W tym rejonie widziany jest od co najmniej tygodnia. Zwierzę ma charakterystyczną czerwoną obrożę. Może za pośrednictwem tej strony znajdzie swojego właściciela?

 

 

XI sesja Rady Gminy - 29 lipca

23 lipca 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XI sesję Rady Gminy Prażmów na dzień 29 lipca 2019 r. (poniedziałek)      godz. 1600. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu na budowę drogi nr 722 w Prażmowie.
 7. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr VII.55.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 17 maja 2019r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Prażmowie.
 8. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 9. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Zadębie.
 10. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kędzierówka.
 11. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr 141/4 i 141/5 we wsi Krępa.
 12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII.108.2011 Rady Gminy Prażmów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Prażmów.
 13. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów.
 14. Uchwała w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady
Danuta Błaszczyk

 

Poznaj nowe zasady segregowania odpadów

19 lipca 2019
Przejdź do - Poznaj nowe zasady segregowania odpadów

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że od 1 sierpnia 2019 r. odpady komunalne sprzed Państwa posesji będzie odbierała firma PPUH „RADKOM". Harmonogram na kolejne miesiące znajdziecie Państwo w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej urzędu. Od 1 sierpnia zmienią się również zasady segregowania odpadów. Na podstawie zapisów Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania odpadów, każda frakcja odpadów segregowanych będzie odbierana przez osobną śmieciarkę. Zmienia się również kolor worków. W zaakceptowanym dla Państwa harmonogramie każda frakcja została wyszczególniona kolorem, który odpowiada za kolor worka na odpady.

Wójt Gminy
Jan Adam Dąbek

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-04-10
Data publikacji:2015-04-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:140118