Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W najbliższy piątek 16 sierpnia odbędzie się ZEBRANIE WIEJSKIE w JAROSZOWEJ WOLI. Swoją obecność zapowiedział Wójt Gminy Prażmów.
Tematem będą:

- organizacja imprezy integracyjnej
- zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego
- sprawy bieżące (powołanie przedszkola)

Zebranie odbędzie się 16.08.2019 o godz. 18 w Świetlicy przy ul.Głównej 23 w Jaroszowej Woli

Sołtys Tadeusz Pawlak

Artykuły

Sesja nadzwyczajna Rady Gminy - edukacja i sport

17 lipca 2019

                                           ZAWIADOMIENIE
  Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506) zwołuję X Sesję Rady Gminy Prażmów na dzień 18 lipca 2019 r. (czwartek) godz. 1500. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu pn. ”Wiem co potrafię II edycja” – projekt edukacyjny dla Gminy Prażmów” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 4. Uchwała w sprawie uchwalenia zasad udostępniania sal sportowych, obiektów sportowych i pomieszczeń szkolnych stanowiących własność Gminy Prażmów i oddanych w trwały zarząd szkołom publicznym z terenu gminy.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady

Danuta Błaszczyk

Trudne negocjacje- lepsze stawki

17 lipca 2019
Przejdź do - Trudne negocjacje- lepsze stawki

 Szanowni Mieszkańcy Gminy Prażmów !

  Informuję, że w wyniku prowadzonych negocjacji ustalono
z przedsiębiorstwem „RADKOM" Sp. z o.o. następujące stawki za odbiór odpadów z terenu naszej gminy:

- Odbiór odpadów segregowanych 26,50 zł

- Odbiór odpadów zmieszanych 53 zł

Uzyskanie takich warunków cenowych było możliwe m.in. poprzez ograniczenie ilości odbieranych odpadów zielonych. Od dnia 01.08.2019 r. w ramach ponoszonej opłaty z tytułu odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych będzie przysługiwał Państwu odbiór jednego worka
w miesiącu z odpadami zielonymi. To odpowiedź na ustalenia z Sołtysami, którzy na spotkaniu
w Urzędzie Gminy w marcu sygnalizowali, że najbardziej sprawiedliwa przy odbiorze odpadów zielonych będzie opłata uzależniona od ilości worków. Coraz więcej mieszkańców zaopatruje się
w kompostowniki, co pozwala pozbyć się wielu odpadków, tworząc przy tym zdrowy nawóz dla roślin ogrodowych. Gmina Prażmów jest orędownikiem takich rozwiązań, dlatego wykorzystała ten argument w negocjacjach, by uzyskać jak najlepsze dla mieszkańców ceny odbioru odpadów komunalnych. Nie zapominam także o mieszkańcach, którzyz jakiś powodów nie chcą lub nie mogą zagospodarować odpadów zielonych na miejscu. Te osoby za dodatkową opłatą będą mogły oddawać odpady zielone sprzed posesji lub odwieść je na PSZOK.I tak przy odbiorze większej ilości worków z frakcją zieloną, każdy kolejny będzie dodatkowo płatny. Ceny będą kształtować się w sposób następujący:

 • powyżej jednego worka odebranego sprzed posesji 1 worek będzie kosztował 9 zł
 • powyżej jednego worka dostarczonego do PSZOK 1 worek będzie kosztował 5 zł
  Dodatkowe worki na odpady zielone będzie można pobierać za opłatą w Urzędzie Gminy Prażmów w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi. Przy wydawaniu worków mieszkaniec otrzyma również naklejkę z kodem, którą trzeba będzie nakleić na worek.

  Będą odbierane tylko te worki, które na podstawie wniesionej opłaty będą miały naklejony kod.

  Nowe stawki i zasady odbioru odpadów zielonych wejdą w życie po uchwaleniu ich przez Radę Gminy Prażmów od 1 września 2019 r. (jest już akceptacja Komisji Rady).
  Po konsultacjach z sołtysami będą wyznaczone na terenie gminy Prażmów dodatkowe punkty odbioru worków i kodów.

  Wójt Gminy Prażmów
  Jan Adam Dąbek

Piszesz o polskiej wsi? Wygraj 5 tysięcy złotych!

17 lipca 2019
Przejdź do - Piszesz o polskiej wsi? Wygraj 5 tysięcy złotych!

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XI edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość. Na autorów najlepszych prac naukowych , monografii czy opracowań dotyczących historii wsi czekają nagrody finansowe. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

 

 

Czytaj więcej o: Piszesz o polskiej wsi? Wygraj 5 tysięcy złotych!

Tysiące złotych popłyną do gminy z budżetu województwa

11 lipca 2019
Przejdź do - Tysiące złotych popłyną do gminy z budżetu województwa

50 tys. zł pozyskała gmina Prażmów na realizację projektów w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw „Mazowsze 2019”. Nowe przedsięwzięcia istotne dla społeczności lokalnych powstaną w Piskórce, Chosnej, Prażmowie, Uwielinach
i Zadębiu.

 

Czytaj więcej o: Tysiące złotych popłyną do gminy z budżetu województwa

Rusza Konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Gminy Prażmów!

9 lipca 2019
Przejdź do - Rusza Konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Gminy Prażmów!

Koła gospodyń wiejskich, mieszkańcy sołectw i organizacje pozarządowe - zapraszamy do udziału w Konkursie na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Gminy Prażmów. Czekają nagrody pieniężne! Chęć udziału w konkursie można zgłaszać do 2 września, ale warto to zrobić jak najszybciej, bo... dla chętnych do stworzenia wieńca dożynkowego  Urząd Gminy przygotował zboża.

 

 

 

 

Czytaj więcej o: Rusza Konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Gminy Prażmów!

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-04-10
Data publikacji:2015-04-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:140956