Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Komenda Stołeczna Policji szuka na terenie naszej gminy łobuza z laserem. 23 stycznia około godziny 23 wycelował on wiązkę zielonego światła w samolot lecący na Okęcie. Pilot był zaledwie 2 km nad ziemią i szykował się do lądowania. Nagle został oślepiony laserem, co nie tylko mogło doprowadzić do uszkodzenia wzroku pilota, ale spowodować katastrofę samolotu. Policja próbuje namierzyć osobę, która bezmyślnie celuje laserem w przelatujące maszyny. Wiadomo, że w naszej okolicy doszło już do kilku takich przypadków. Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje związane z tymi wybrykami proszony jest o kontakt pod adresem e-mail: kancelaria@prazmow.pl

Artykuły

Ważna informacja dot. Przedszkoli

30 kwietnia 2020

 

Dbając o bezpieczeństwo dzieci, rodziców, nauczycieli i pracowników szkół i przedszkoli, wstrzymuje otwarcie publicznych przedszkoli do 15 maja 2020 r.

Czytaj więcej o: Ważna informacja dot. Przedszkoli

Wypalanie traw i nieużytków – zabronione i niebezpieczne

29 kwietnia 2020

Maseczki jednorazowe dla każdej rodziny w gminie Prażmów

27 kwietnia 2020
Przejdź do - Maseczki jednorazowe dla każdej rodziny w gminie Prażmów

Kilkanaście tysięcy maseczek jednorazowych trafi do skrzynek pocztowych mieszkańców gminy. – Dwie maseczki ochronne na każdą rodzinę rozdajemy z pomocą Przedsiębiorstwa Komunalnego w Prażmowie – mówi Wójt Jan Adam Dąbek. Przypominamy, że Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. świadczy szeroki zakres usług w konkurencyjnych cenach. Warto z nich korzystać, bo zarobione środki będą przeznaczone na rozwój infrastruktury Gminy Prażmów.

PSZOK od maja znów otwarty

24 kwietnia 2020

Szanowni Mieszkańcy Gminy Prażmów

Uprzejmie informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Woli Wągrodzkiej ul. Wiatraczna 2 wznawia działalność od 2 maja br. (sobota).

"ELKA"- wydłużenie trasy!

24 kwietnia 2020
Przejdź do - "ELKA"- wydłużenie trasy!

Szanowni Państwo

W związku z wycofaniem się obsługi przez Firmę Polonus z linii Grójec Prażmów, Piaseczno . Podjąłem decyzję o rozszerzenie linii trasy L17 dla miejscowości Prażmów, Zawodne, Nowy Prażmów, Łoś przez Piskórkę do Piaseczna. Do czasu przywrócenia obsługi linii przez Polonusa.Mamy już uzgodnienia z ZTM i kończymy procedurę. Orientacyjnie linia powinna być uruchomiona w pierwszych dniach maja.

 

Wójt Gminy Prażmów 
Jan Adam Dąbek

 

 

Czytaj więcej o: "ELKA"- wydłużenie trasy!

Informacja

24 kwietnia 2020

 

Urząd Gminy Prażmów informuje, że wykonywanie zadań o charakterze publicznym pozostaje nadal ograniczone do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. W szczególności załatwiane są sprawy z zakresu:

  • rejestracji stanu cywilnego;

  • ewidencji ludności i dowodów osobistych;

  • świadczenia usług komunalnych;

  • ochrony środowiska.

Przy załatwianiu spraw w Urzędzie należy przestrzegać ogólnie obowiązujących ograniczeń i stosować zabezpieczenia ustanowione dla obywateli w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

 • obowiązuje nakaz zasłaniania twarzy i ust;

 • dezynfekcja rąk płynem do dezynfekcji;

 • zachowanie dystansu od innych osób.

Prosimy również o wcześniejsze telefoniczne umówienie wizyty.

Nadal podstawową i najbardziej bezpieczną formą składania pism do Urzędu jest forma elektroniczna: na adres e-mail: kancelaria@prazmow.pl lub na skrzynkę ePUAP: /2pg7wh2x8k/skrytka

 

Równocześnie informujemy, że korespondencję w formie papierowej można składać do Urzędu do skrzynki podawczej umieszczonej przed wejściem głównym do budynku.

Wszystkie dokumenty po okresie niezbędnej kwarantanny zostaną zarejestrowane i załatwione.

Odpowiedzi wyślemy pocztą lub elektronicznie, zgodnie z dyspozycją wnioskodawcy.

W sołectwach rozdajemy maseczki

16 kwietnia 2020
Przejdź do - W sołectwach rozdajemy maseczki

Od dzisiaj w całym kraju każdy, kto znajdzie się w miejscu publicznym musi zasłaniać usta i nos. Obowiązek dotyczy osób, które znajdą się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy. Sołtysi gminy Prażmów cały czas dostarczają mieszkańcom maseczki wielorazowego użytku. W pierwszej kolejności ponad 3 tysiące maseczek trafiło do skrzynek pocztowych seniorów, jako grupy najbardziej narażonej na konsekwencje zarażenia koronawirusem. – Mamy zakupione jeszcze 12 tysięcy maseczek jednorazowych. Po konsultacji z sołtysami i radnymi zdecydujemy czy rozdać je mieszkańcom czy przekazać do osób, które opiekują się mieszkańcami tj. przychodnie zdrowia, strażacy, nasze jednostki, harcerze itd. W tej chwili najważniejsze jest jednak, by ograniczać wychodzenie z domu i jestem dumny, że mieszkańcy gminy są tu bardzo zdyscyplinowani- mówi Wójt Jan Adam Dąbek. 

Działanie żłobków i klubów dziecięcych zawieszone do 26 kwietnia

16 kwietnia 2020

Na mocy tego rozporządzenia działanie żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych
opiekunów pozostało zawieszone do 26 kwietnia 2020 r. Zgodnie z § 1 ust. 2 powyższego
rozporządzenia, ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 polega
na zawieszeniu sprawowania opieki oraz prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych
i edukacyjnych.

Zarządzenie w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy Prażmów i podległych jednostek organizacyjnych

15 kwietnia 2020

ZARZĄDZENIE Nr 32.2020

Wójta Gminy Prażmów

z dnia  13  marca  2020 r.

w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy Prażmów i podległych jednostek organizacyjnych Gminy

 Na podstawie art. 33 ust 3  i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j  Dz. U.   z 2019 r. poz  506 z późn. zm.)

 Zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Ze względu na sytuacją epidemiologiczną oraz dużą absencję chorobową od dnia 13 marca 2020 r. od godz. 14.00 do odwołania Urząd Gminy Prażmów oraz wszystkie jednostki organizacyjne Gminy będą pracowały w trybie pracy wewnętrznej bez przyjęć i obsługi interesantów z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Obsługa interesantów będzie prowadzona telefonicznie, za pośrednictwem kanałów elektronicznych (e-mail, ePUAP) w normalnych godzinach pracy urzędu.
 3. Dopuszcza się przyjęcia i obsługę interesantów w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności między innymi rejestracje zgonów lub innych, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu daty i godziny wizyty. Przyjęcia interesantów odbywają się na sali konferencyjnej urzędu.

§ 2 

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych poprzez opublikowanie na stronie internetowej oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej.

 § 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

§ 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY PRAŻMÓW

9 kwietnia 2020

Informuję, że władze samorządowe, pracując w systemie dyżurów, w dalszym ciągu realizują wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, właściwych ministrów oraz polecenia Wojewody Mazowieckiego, napływające do władz samorządowych w związku z utrzymującą się i rozprzestrzeniającą w kraju chorobą zakaźną COVID -19.

           Na podstawie  ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020r. poz 374, 567, 568) przypominam, że nadal aktualne są informacje podane w formie Apeli do Mieszkańców Gminy, zamieszczone na stronie internetowej Gminy.

            Bardzo proszę o śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Gminy.

            Proszę Państwa również o stosowanie się do zaleceń wydawanych przez służby, podawane w mediach.

            Chciałbym w tym miejscu przypomnieć zalecenie z wytycznych Ministra Klimatu, że odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki itp.) stosowane w miejscu pracy, komunikacji miejskiej czy też w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się „koronowirusa” powinny być wyrzucane do pojemników/worków na odpady zmieszane.

            Przypominam też, że dysponentami informacji o adresach osób przebywających w izolacji i kwarantannie są Wojewodowie, Policja i Ośrodki Pomocy Społecznej.

            Pragnę poinformować Szanownych Mieszkańców, że Wojewoda Mazowiecki (pismo WPS.9421.24.2020 z 7 kwietnia 2020r.) polecił wprowadzenie regularnych badań temperatury ciała wśród personelu domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, schronisk dla bezdomnych, noclegowni - w momencie wejścia na ich teren.

            Chciałbym też przekazać informację Dyrekcji Szpitala św. Anny w Piasecznie, że aktualnie kwarantanną objęty jest oddział urologiczny.

            Przypominam Państwu, że obecnie kontakt z Urzędem Gminy odbywa się: telefonicznie – numery telefonów do Urzędu: 22 727 01 77, 22 7272 01 81, 22 7272 03 53, 22 727 05 21, 22 7272 05 22 lub elektronicznie – adres e-mail: kancelaria@prazmow.pl lub na skrzynkę ePUAP: /2pg7wh2x8k/skrytka

            Pracownicy Urzędu Gminy na bieżąco udzielają informacji, odpowiadają na zapytania mieszkańców i załatwiają sprawy wpływające do Urzędu.

            Możecie się Państwo także kontaktować w formie elektronicznej lub telefonicznej ze swoimi sołtysami i radnymi. Są oni z nami w kontrakcie.

 

             Z poważaniem

 

                                                                                                           WÓJT  GMINY PRAŻMÓW

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-04-10
Data publikacji:2015-04-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:179896