Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Pies pilnie szuka domu!

23 lipca 2019
Przejdź do - Pies pilnie szuka domu!

Jest średniej wielkości, garnie się do człowieka i poszukuje domu. Piesek został znaleziony w okolicy ogrodu działkowego w m. Błonie ul. Malinowa/ul. Błońska. W tym rejonie widziany jest od co najmniej tygodnia. Zwierzę ma charakterystyczną czerwoną obrożę. Może za pośrednictwem tej strony znajdzie swojego właściciela?

 

 

XI sesja Rady Gminy - 29 lipca

23 lipca 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XI sesję Rady Gminy Prażmów na dzień 29 lipca 2019 r. (poniedziałek)      godz. 1600. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta z działalności w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
 6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu na budowę drogi nr 722 w Prażmowie.
 7. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr VII.55.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 17 maja 2019r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Prażmowie.
 8. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 9. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Zadębie.
 10. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kędzierówka.
 11. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr 141/4 i 141/5 we wsi Krępa.
 12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII.108.2011 Rady Gminy Prażmów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Prażmów.
 13. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów.
 14. Uchwała w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady
Danuta Błaszczyk

 

Poznaj nowe zasady segregowania odpadów

19 lipca 2019
Przejdź do - Poznaj nowe zasady segregowania odpadów

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że od 1 sierpnia 2019 r. odpady komunalne sprzed Państwa posesji będzie odbierała firma PPUH „RADKOM". Harmonogram na kolejne miesiące znajdziecie Państwo w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej urzędu. Od 1 sierpnia zmienią się również zasady segregowania odpadów. Na podstawie zapisów Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania odpadów, każda frakcja odpadów segregowanych będzie odbierana przez osobną śmieciarkę. Zmienia się również kolor worków. W zaakceptowanym dla Państwa harmonogramie każda frakcja została wyszczególniona kolorem, który odpowiada za kolor worka na odpady.

Wójt Gminy
Jan Adam Dąbek

 

Jak zdobyć dotację z LGD Perły Mazowsza? Spotkanie już 26 lipca!

19 lipca 2019

W sierpniu rusza nabór wniosków LGD Perły Mazowsza. Jak pozyskać pieniądze na przedsięwzięcia kulturalne, rekreacyjne czy społeczne? Przyjdź na spotkanie Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania. Zapraszamy mieszkańców 26 lipca o godz. 13 do Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów.

 

 

Bezdomne zwierzęta znajdą schronienie w Czaplinku

18 lipca 2019
Przejdź do - Bezdomne zwierzęta znajdą schronienie w Czaplinku

Szanowni Państwo !

W związku z pytaniami na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami wyjaśniam:

   Na podmiot, który wcześniej odławiał na terenie Gminy bezdomne zwierzęta było bardzo dużo skarg oraz niepotrzebnego hejtu. Obiecałem zająć się osobiście przygotowaniem nowej oferty. Treść ostatecznego zapytania ofertowego była konsultowana z fundacjami pro zwierzęcymi. Po wszystkich konsultacjach powstała prawie idealna specyfikacja z dużym ryzykiem, że podmioty mogą się nie zgłosić do obsługi naszej Gminy. Ryzyko było na tyle duże, że w celu wyboru odpowiedniego podmiotu zajmującego się odławianiem oraz opieką nad bezdomnymi zwierzętami zostały przeprowadzone cztery zapytania ofertowe. Prośby o złożenie ofert kierowane były bezpośrednio do potencjalnych wykonawców. Zapytania ofertowe umieszczane były także w Internecie na stronach Gminy w celu zwiększenia ich zasięgu, jak też transparentności działań Gminy w tym zakresie.

   Podczas trwającej procedury wyboru oferenta, zgłoszenia obecności bezdomnych zwierząt były na bieżąco przyjmowane. Tu w szczególności pragnę podziękować Pani Prezes Dorocie Perłowskiej z Fundacji Rasowy Kundel, dzięki której przy współpracy z Fundacją bezdomne zwierzęta kierowane były do lecznicy. Informacje o bezdomnych zwierzętach oraz ich zdjęcia umieszczane były na stronie internetowej Gminy jak też na profilu Facebooka. Taka procedura doprowadziła do tego, że wszystkie zwierzęta znalazły właścicieli.

   Od grudnia 2018 r. Urząd prowadzi korespondencję z Prezydentem M. St. Warszawy dotyczącą współpracy w zakresie przyjmowania przez Schronisko na Paluchu bezdomnych zwierząt odłowionych na terenie gminy Prażmów. W chwili obecnej jesteśmy na kolejnym etapie rozmów w tej kwestii.
Ostatnie zapytanie ofertowe wygrał lek. wet. Dariusz Różycki prowadzący gabinet weterynaryjny w Konstancinie-Jeziornie, jak też schronisko dla bezdomnych zwierząt w Czaplinku. Oferent jest na etapie kompletowania dokumentów umożliwiających mu prowadzenie działalności na terenie gminy Prażmów. Tuż po dostarczeniu dokumentów podpiszemy umowę. Mamy obietnice, że stanie to się jeszcze w tym miesiącu.

Wójt Gminy Prażmów
Jan Adam Dąbek

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-04-10
Data publikacji:2015-04-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:144447