Organizacje pozarządowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Program współpracy Gminy Prażmów w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Program współpracy Gminy Prażmów w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Prażmów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w 2017 roku

________________________________________________________________

Artykuły

Protokół z konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Prażmów w 2020 roku

8 listopada 2019

Zgodnie z postanowieniami uchwały Nr IV/21/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie trybu konsultacji z organizacjami pozarządowymi Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Gminie Prażmów, w dniach od 4 do 31 października 2019 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu współpracy Gminy Prażmów w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 Przeprowadzone konsultacje społeczne miały charakter pisemny z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii i uwag przekazanego na adres poczty elektronicznej kancelaria@prazmow.pl, numer faksu 22 727 01 77 lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Prażmowie. Materiały związane z przedmiotem konsultacji dostępne były na stronie internetowej Urzędu Gminy Prażmów pod adresem www.prazmow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.prazmow.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe.

W ramach konsultacji społecznych wpłynęła jedna uwaga do projektu programu współpracy - w załączniku:

 

Zapraszamy Organizacje Pozarządowe do konsultacji projektu Programu współpracy z Gminą Prażmów w 2020 r.

7 października 2019
Przejdź do - Zapraszamy Organizacje Pozarządowe do konsultacji projektu Programu współpracy z Gminą Prażmów w 2020 r.

Do końca października zapraszamy do zapoznania się i zgłaszania uwag do projektu Programu współpracy Gminy Prażmów w 2020 r. z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program został zaktualizowany w zakresie zadań priorytetowych.

Czytaj więcej o: Zapraszamy Organizacje Pozarządowe do konsultacji projektu Programu współpracy z Gminą Prażmów w 2020 r.

Protokół z konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Prażmów w 2019 roku

10 października 2018

Zgodnie z postanowieniami uchwały Nr IV/21/11 Rady Gminy Prażmów z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie trybu konsultacji z organizacjami pozarządowymi Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Gminie Prażmów, w dniach od 12 września 2018r. do 5 października 2018 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu współpracy Gminy Prażmów w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czytaj więcej o: Protokół z konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Prażmów w 2019 roku

Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Prażmów w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi

12 września 2018

Zapraszamy do zapoznania się i zgłaszania uwag do projektu programu współpracy Gminy Prażmów w 2019 r. z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czytaj więcej o: Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Prażmów w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi

Protokół z konsultacji społecznych programu współpracy Gminy Prażmów w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi

11 października 2017

Protokół z konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Prażmów w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czytaj więcej o: Protokół z konsultacji społecznych programu współpracy Gminy Prażmów w 2018 roku z organizacjami pozarządowymi

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-28
Data publikacji:2015-05-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:14754