Płatności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Opłatę za odpady komunalne należy wnosić z dołu bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:

1)   za I kwartał – do 15 marca,

2)    za II kwartał – do 15 czerwca,

3)   za III kwartał – do 15 września,

4)    za IV kwartał – do 15 grudnia.

Wpłaty można dokonać gotówką w Filii Banku Spółdzielczego w Tarczynie znajdującego się w budynku Urzędu Gminy Prażmów lub przelewem na rachunek bankowy numer 80 8008 1018 2003 0030 4775 0001.

W tytule wpłaty należy zawrzeć:

  • imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację,
  • adres posesji, której dotyczy płatność,
  • informację, że wpłata dotyczy opłaty za odpady komunalne,
  • okres za jaki dokonywana jest wpłata.

Opłata za odpady komunalne od jednej osoby wynosi:

* w LIPCU 2019

   segregowane 19,33 zł
   zmieszane 36,88 zł

* w SIERPNIU 2019

   segregowane 29,45 zł
   zmieszane 58,59 zł

* we WRZEŚNIU 2019
  
   segregowane 28,27 zł
   zmieszane 56,35 zł

W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy Ustawy – Ordynacja Podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują Wójtowi Gminy. Niezapłacenie opłaty będzie traktowane tak, jak niezapłacenie podatku.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-28
Data publikacji:2015-05-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:29295