Płatności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Opłatę za odpady komunalne należy wnosić bez wezwania. Płatności dokonujemy do ostatniego dnia każdego miesiąca w terminach:

1)   za PAŹDZIERNIK do 31.10.2019 r.

2)    za LISTOPADdo 30.11.2019 r.

3)   za GRUDZIEŃ do 31.12.2019 r.

4)    za STYCZEŃ do 31.01. 2020 r.

Wpłaty można dokonać gotówką w Filii Banku Spółdzielczego w Tarczynie znajdującego się w budynku Urzędu Gminy Prażmów lub przelewem na rachunek bankowy numer 80 8008 1018 2003 0030 4775 0001.

W tytule wpłaty należy zawrzeć:

  • imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację,
  • adres posesji, której dotyczy płatność,
  • informację, że wpłata dotyczy opłaty za odpady komunalne,
  • okres za jaki dokonywana jest wpłata.

Opłata za odpady komunalne od jednej osoby wynosi:

* od PAŹDZIERNIKA 2019 r. do STYCZNIA 2020 r.:

   segregowane 26,50 zł
   zmieszane      53,00 zł

W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy Ustawy – Ordynacja Podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują Wójtowi Gminy. Niezapłacenie opłaty będzie traktowane tak, jak niezapłacenie podatku.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-10-01
Data publikacji:2019-10-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:33432